1. Home
  2. Docs
  3. Kurierzy
  4. InPost
  5. Zakres integracji z InPost Kurier

Zakres integracji z InPost Kurier

W ramach xSale dostępna jest integracja z kurierem InPost, umożliwiająca generowanie etykiet kurierskich do zamówień.

Dostępne usługi:

  • inpost_locker_standard
  • inpost_courier_standard
  • inpost_locker_allegro
  • inpost_letter_allegro
  • inpost_courier_allegro

Szczegółowy zakres dla InPost Kurier

Poniższa tabela prezentuje zakres przesyłanych między xSale a InPost danych na przykładzie wygenerowanej etykiety.

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar etykiety
Pole na etykiecie nr Uwagi
Formularz zamówienia > Numer listu Numer listu 11 Numer paczki Numer paczki 1
Formularz zamówienia > Ilość paczek Ilość paczek 9 Ilość podprzesyłek 10
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 1 Odbiorca Imię i Nazwisko 2
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 2 2 Odbiorca Imię i Nazwisko 2
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Ulica 5 Odbiorca Ulica 3
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Numer Ulicy 6 Odbiorca Nr domu 4
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kod pocztowy 7 Odbiorca Kod pocztowy 5
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Miasto 4 Odbiorca Miasto 6
Formularz zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Telefon 3 Odbiorca Numer telefonu 7
Formularz zamówienia > Płatność Płatność 13 Pobranie POBRANIE: 16 Jeżeli na zamówieniu jest forma płatności zdefiniowana w integracji z kurierem jako forma COD, to na liście przewozowym podpowiada się kwota pobrania
Formularz zamówienia > Suma Suma 12
brak odpowiednika Nadawca 8 Dane pobierane z ustawień konta InPost użytego do generowania przesyłki przez API
ShipmentTask > Edycja InPost Referencja 21 Uwagi Uwagi 9 Referencja może zawierać stały tekst lub odwołanie do wartości z konkretnego zamówienia np. ID zamówienia, kod towaru, nazwa towaru
ShipmentTask > Edycja InPost Wysokość (dla typu „inpost_courier_standard”) 19 Wysokość Wysokość 11
ShipmentTask > Edycja InPost Długość (dla typu „inpost_courier_standard”) 17 Długość Długość 12
ShipmentTask > Edycja InPost Szerokość (dla typu „inpost_courier_standard”) 18 Szerokość Szerokość 13
ShipmentTask > Edycja InPost Waga (dla typu „inpost_courier_standard”) 20 Waga Waga 14
ShipmentTask > Edycja InPost Wartość ubezpieczenia 14 Ubezpieczenie Ubezpieczenie 15 W przypadku, gdy zaznaczono opcję pobranie wartość ubezpieczenia jest równa wartości zamówienia.
ShipmentTask > Edycja InPost Sposób nadania – „inpost_courier_standard” 15 Nadanie w paczkomacie Nadanie w paczkomacie 17 Opcja zaznaczona w przypadku gdy w konfiguracji ShipmentTask ustawiono Nadanie w Paczkmomacie

Zrzuty xSale

Zrzuty InPost