1. Home
  2. Docs
  3. Kurierzy
  4. Opis integracji
  5. GoGlobal24
  6. GoGlobal24 – pobieranie etykiet dla wielopaków

GoGlobal24 – pobieranie etykiet dla wielopaków

W przypadku generowania etykiet wielopaków dla kuriera GoGlobal24 aby pobrać w xSale listy przewozowe dla wszystkich paczek należy w konfiguracji z kurierem GoGlobal24 zaznaczyć odpowiednią opcję etykiety zbiorczej. Wchodzimy w menu Konfiguracja -> Ogólne -> Integracje i edytujemy ShipmentTask a na kolejnym ekranie wybieramy przycisk Zapisz i przejdź do instalatora. W instalatorze edytujemy konto kuriera GoGlobal24. W formularzu konfiguracji ustawiamy pole Etykieta zbiorcza na Tak i zapisujemy zmiany.