1. Home
  2. Docs
  3. Kurierzy
  4. Opis integracji
  5. InPost
  6. InPost – poprawianie numeru telefonu

InPost – poprawianie numeru telefonu

W konfiguracji integracji z kurierem InPost możliwe jest zaznaczenie opcji poprawiania numeru telefonu. W przypadku, gdy klient poda numer telefonu rozpoczynający się od 0 xSale może automatycznie pominąć 0 generując list przewozowy dla kuriera InPost. Aby włączyć tą funkcję wchodzimy w menu Konfiguracja -> Ogólne -> Integracje i edytujemy ShipmentTask a na kolejnym ekranie wybieramy przycisk Zapisz i przejdź do instalatora. W instalatorze edytujemy konto kuriera InPost. W formularzu konfiguracji ustawiamy pole Poprawiaj nr telefonu na Tak i zapisujemy zmiany.