1. Home
  2. Docs
  3. Kurierzy
  4. Opis integracji
  5. Poczta Polska
  6. Lista przesyłek w buforze Poczty Polskiej

Lista przesyłek w buforze Poczty Polskiej

Dla Poczty Polskiej przesyłki wygenerowane za pośrednictwem xSale powinny być widoczne na liście przesyłek w buforze Poczty Polskiej. Po kliknięciu przycisku Wyślij dane z bufora dla Poczty Polskiej w xSale przesyłki powinny być widoczne w panelu Poczty Polskiej jako wysłane z bufora. Wysyłane są wszystkie paczki znajdujące się na liście. Nie ma możliwości wysłania wybranych pozycji. 

Domyślnie przy generowaniu paczek dla Poczty Polskiej jako data nadania podpowiadana jest data bieżąca. Przycisk Zmień datę nadania w buforze Poczty Polskiej umożliwia ustawienie daty nadania przesyłki w buforze na kolejny dzień i generowanie paczek z wybraną datą.