Platformy i sklepy internetowe

  1. Home
  2. Docs
  3. Platformy i sklepy internetowe
  4. Allegro
  5. Konfiguracja
  6. Kopiowanie ofert z jednego konta Allegro na inne konto Allegro

Kopiowanie ofert z jednego konta Allegro na inne konto Allegro

W tym przypadku występują 2 możliwości:
1. Na liście ofert można wyfiltrować tylko oferty z tego konta z którego chcemy skopiować, a następnie utworzyć ich kopię przez operacje seryjne. Następnie do utworzonych kopii dodać kanał sprzedaży przez również operacje seryjne. W ten sposób wystawią nam się wszystkie skopiowane oferty na inny kanał sprzedaży Allegro. Wykorzystując to rozwiązanie mamy 2 takie same oferty w xSale wystawione na różne kanały sprzedaży Allegro.

2. Można do już istniejących ofert Allegro w xSale z listy ofert przez operacje seryjne dodać następny kanał sprzedaży Allegro. Wtedy wszystkie te oferty wystawią się na drugim koncie Allegro. Uzyskamy więc efekt gdzie jedna oferta będzie wystawiona na 2 kontach Allegro. W takim przypadku również zmiana w ofercie spowoduje od razu zmianę w obu integracjach Allegro.