Platformy i sklepy internetowe

 1. Home
 2. Docs
 3. Platformy i sklepy intern...
 4. PrestaShop
 5. Zakres integracji z PrestaShop

Zakres integracji z PrestaShop

Integracja xSale z PrestaShop działa z najnowszą wersją PrestaShop, nie starszą niż 1.6.1.1.

Zakres informacji przesyłanych z xSale do PrestaShop

 • Opisy produktów
 • Zdjęcia produktów (w zakresie dodawania zdjęć)
 • Stany magazynowe
 • Ceny
 • Parametry na ofercie
 • Numer listu przewozowego
 • Status zamówienia

Zakres informacji pobieranych z PrestaShop do xSale

 • Zamówienia
 • Płatności do pobranych zamówień
 • Grupy i parametry
 • Oferty (z wyłączeniem wielowariantowych)

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z PrestaShop do xSale:

Zamówienia z PrestaShop są przekazywane do xSale jako „Zamówienie sprzedaży”. Poniżej opisujemy sposób i zakres przesyłanych pól. 

XSale nie wspiera obsługi Prestashop Multistore. Niektóre funkcje, potrzebne do obsługi kilku sklepów w ramach jednej Presty, mogą nie być obsługiwane.

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i PrestaShop wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar Presta Pole Presta nr Uwagi
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Data zakupu 1 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz Data 1 Może być aktualizowana w xSale po zmianie na zamówieniu w Presta
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Zewnętrzny nr zamówienia 3 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Zamówienie Nr zamówienia 2  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Dostawa 4 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Wysyłka Przewoźnik 4 Pole mapowane według mapowania płatności na integracji z Presta
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Płatność 5 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Płatność Metoda płatności 19 Pole mapowane według mapowania płatności na integracji z Presta
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Uwagi 6 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Wiadomości Wiadomości 20  
             
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 9 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres wysyłki Nazwa firmy lub Imię* 7 *W przypadku gdy klient nie poda nazwy firmy pole zawiera Imię
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 2 10 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres wysyłki Imię i nazwisko lub Nazwisko* 6 *W przypadku gdy klient nie poda nazwy firmy pole zawiera Nazwisko
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Telefon 12 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres wysyłki Telefon 11  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca E-mail 13 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient  E-mail 5  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Miasto 14 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres wysyłki Miasto 9  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Ulica 15 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres wysyłki Ulica i numer 8  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kod pocztowy 16 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres wysyłki Kod pocztowy 9  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kraj 17 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres wysyłki Kraj 10  
             
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 18 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy Nazwa firmy lub Imię 13 W przypadku, gdy klient w Presta nie poda danych do faktury pobierane są dane adresowe do wysłania przesyłki
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 2 19 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy Nazwisko 12 W przypadku, gdy klient w Presta nie poda danych do faktury pobierane są dane adresowe do wysłania przesyłki
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący NIP 20 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy NIP 14 W przypadku, gdy klient w Presta nie poda danych do faktury pobierane są dane adresowe do wysłania przesyłki
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Telefon 21 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy Telefon 18 W przypadku, gdy klient w Presta nie poda danych do faktury pobierane są dane adresowe do wysłania przesyłki
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący E-mail 22 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy E-mail 5  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Miasto 23 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy Miasto 16 W przypadku, gdy klient w Presta nie poda danych do faktury pobierane są dane adresowe do wysłania przesyłki
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Ulica 24 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy Ulica i numer 15 W przypadku, gdy klient w Presta nie poda danych do faktury pobierane są dane adresowe do wysłania przesyłki
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kod pocztowy 25 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy Kod pocztowy 16 W przypadku, gdy klient w Presta nie poda danych do faktury pobierane są dane adresowe do wysłania przesyłki
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kraj 26 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz -> Klient -> Adres rozliczeniowy Kraj 17 W przypadku, gdy klient w Presta nie poda danych do faktury pobierane są dane adresowe do wysłania przesyłki
             
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Kod 30 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz- > Produkty Produkt 21 Kod w xSale może być różny od symbolu produktu w Presta i jest uzależniony od kodu towaru podłączonego do oferty
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Oferta 27 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz- > Produkty Produkt 21  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Brutto 28 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz- > Produkty Cena za jednostkę brutto 22  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Ilość 29 Sprzedaż -> Zamówienia -> Zobacz- > Produkty Ilość 23  

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do PrestaShop:

Obszar xSale Nazwa pola w xSale nr Obszar Presta Nazwa pola w Presta nr  Uwagi
Oferta -> Edycja -> Opis i nazwa oferty w poszczególnych językach Nazwa (z języka domyślnego wybranego dla integracji) 1 Katalog  > Produkty > Edycja > Nazwa Nazwa 1  
Oferta -> Edycja -> Opis i nazwa oferty w poszczególnych językach Opis (z języka domyślnego wybranego dla integracji)  8 Katalog  > Produkty > Edycja >  Ustawienia podstawowe > Opis Opis 2  
Oferta -> Edycja -> Zdjęcia produktu Zdjęcia produktu  3 Katalog  > Produkty > Edycja >  Ustawienia podstawowe > Zdjęcia Zdjęcia 3  
Oferta -> Edycja -> Parametry Parametry  4 Katalog  > Produkty > Edycja >  Ustawienia podstawowe > Cechy Cechy 4  
Oferta -> Edycja -> Kanały sprzedaży -> Presta (Edycja) Grupy 7 Katalog  > Produkty > Edycja >  Ustawienia podstawowe Kategorie 8  
Oferta -> Edycja -> Informacje dodatkowe o ofercie Kod 2 Katalog  > Produkty > Edycja >  Ustawienia podstawowe Indeks 5 Dla ofert wielowariantowych uzupełniamy pole w zakładce „Kombinacje”. Index na wariancie to nazwa oferty, gdzie spacje są zastąpione myślnikami. Długość pola indeks zależy od posiadanej wersji Presty. 
Oferta -> Edycja -> Moduły – > Presta Cena 5 Katalog  > Produkty > Edycja >  Ustawienia podstawowe > Cena Netto 7 * Dla produktu pojedynczego
Oferta -> Edycja -> Moduły – > Presta Stan magazynowy 6 Katalog  > Produkty > Edycja >  Ustawienia podstawowe > Ilość Ilość 6 * Dla produktu pojedynczego
Oferta -> Edycja -> Warianty i ceny -> Edytuj Dane wariantu 10 Katalog  > Produkty > Edycja >  Kombinacje > Edycja Szczegóły kombinacji 10 * Dla produktu z kombinacjami
Oferta -> Edycja -> Warianty i ceny -> Edytuj -> Cena Cena  11 Katalog  > Produkty > Edycja >  Kombinacje > Edycja Ostateczna cena detaliczna (netto) 12 Wartośc ceny jest pobierana z xSale według typu ceny ustawionego przy kanale sprzedaży Presta
Oferta -> Edycja -> Warianty i ceny -> Edytuj -> Stany magazynowe Stan magazynowy  12 Katalog  > Produkty > Edycja >  Kombinacje > Edycja Ilość 11 Stan magazynowy pobierany jest według magazynów ustawionych w konfiguracji integracji z Presta
      Katalog  > Produkty > Edycja >  Ustawienia podstawowe > Kombinacje Kombinacje 9 Dla oferty pojedynczej oznaczamy Prosty produkt, dla oferty wielowarintowej Produkt z kombinacjami

Zrzuty xSale

Zrzuty PrestaShop