Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Subiekt GT
 5. Konfiguracja
 6. Instalacja Futuriti Connector

Instalacja Futuriti Connector

Wymagania instalacyjne

 • Uprawnienia administratora
 • .NET 6.0 (ASP.NET Core Runtime 6.0.2 i .NET Desktop Runtime 6.0.2)
 • Licencja na sferę (można aktywować 14 dniowy okres próbny)
 • Subiekt w wersji minimum 1.6701.1.5067
 • Wymagana wersja serwera SQL: SQL Server 2014 lub wyższa.


Dodanie integracji w xSale

 • Po stronie xSale dodaj integrację z xSale REST API.
 • Nazwa integracji musi zawierać słowo „Subiekt”.
 • Uzupełnij pozostałe pola wymagane (Język, Zaokrąglenie, Zaznacz flagę „Włączone”).
 • Zapisz integrację (dalsza konfiguracja nie jest już wymagana)

 

Instalacja Futuriti Connector

 • Poproś dział techniczny xSale o udostępnienie programu Futuriti Connector.
 • Wypakuj zip w miejsce, w którym ma być zainstalowany integrator. Zalecamy instalację na dysku „C:\”.
 • Uruchom plik FuturitiErpConnectorInstaller.exe.

 • Kliknij „Konfiguruj Futuriti Connector”
 • Uzupełnij wymaganą konfigurację
  • Integracja xSale
   – Nadaj nazwę integracji
   – Adres panelu jeżeli nie został podany wygeneruje się automatycznie po zakończonej konfiguracji.
  • Konfiguracja API
   – Podaj mail i hasło użytkownika xSale, który ma uprawnienia administracyjne.
  • Pobierz listę baz
   – Wybierz bazę xSale, do której chcesz podłączyć ERP.
   – Wybierz nazwę integracji „Subiekt”.
  • Konfiguracja ERP
   – Login i hasło do użytkownika ERP.
   – Ścieżka do ERP, gdzie zainstalowany jest Subiekt.
   – Nazwa podmiotu. Wpisz skrótową nazwę firmy. Jeżeli nazwa firmy zawiera spację, to znak spacji w nazwie firmy zastąp znakiem podkreślenia.
   – Wybierz wersję ERP
   – Nazwę Serwera SQL
   – Login i hasło do SQL.  Jeśli Login i hasło nie są wymagane zaznacz flagę logowanie zintegrowane NT.

 • Kliknij „Zapisz”
 • Kliknij „Instaluj/Aktualizuj Futuriti Connector
 • Zostanie pobrana oraz skonfigurowana usługa systemowa o nazwie „FuturitiConnector_{nazwa instancji}”
 • Jeżeli usługa działa poprawnie to status zmieni się z czerwonego na zielony
 • Aby sprawdzić szczegóły działania aplikacji kliknij Status Futuriti Connector (Strona domyślnie dostępna jest na maszynie, na której został zainstalowany konektor)

Aktualizacja Futuriti Connector

 • Instalator podczas każdego uruchomienia sprawdza czy jest dostępna nowsza wersja instalatora i pyta czy pobrać.

Aktualizacja usługi wymiany danych

 • Po uruchomieniu instalatora kliknij „Instaluj/Aktualizuj Futuriti Connector” (program pobierze i zainstaluje najnowszą dostępną wersje dla danego ERP).

Uwagi
 • Zamówienie prześle się z xSale do Subiekta tylko gdy wszystkie zamówione pozycje mają przypisaną ofertę do towaru w xSale.
 • Pobierane są wszystkie towary i magazyny. Następnie w xSale określamy z jakich towarów i magazynów chcemy korzystać. 
 • Podczas pobierania zdjęć zostanę one pomniejszone do 2000px (dłuższy bok).
 • Pobierane są tylko usługi i towary proste (bez zestawów). 
Tags , ,