xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Podstawy pracy z xSale
  5. Raporty

Raporty

xSale daje możliwość korzystania z różnych raportów, które można wyświetlić na stronie głównej.

W standardowym układzie strony głównej znajdują się raporty takie jak Ostatnie zamówienia, Bestsellery, Zamówienia wg statusu, Ilość ofert według kanałów, Oferty z problemami (TOP100).

Przy każdym raporcie dostępne są przyciski Kopiuj, CSV, Excel, PDF, Wyślij , Drukuj umożliwiające eksport do pliku lub wydruk raportu. Dostępne jest również pole Search, które umożliwia wyszukiwanie danych w raporcie.

Wchodząc w ustawienia układu strony (Ustawienia –> Układ strony) można wybrać dodatkowo też inne np. Towar archiwalny w ERP z aktywną ofertą (TOP100), Towary bez aktywnej oferty (TOP100).

Strona główna zawiera także wskaźniki np. Ilość ofert według kanału, Ilość sprzedaży, Wartość sprzedaży, Wartość marży, Średnia wartość zamówienia, Zamówienia dziś wg statusu.