xSale

 1. Home
 2. Docs
 3. xSale
 4. Popularne pytania i problemy
 5. Błędy podczas wystawiania ofert

Błędy podczas wystawiania ofert

Błędy podczas wystawiania ofert

 

ALLEGRO:

 

 1. Jawne komunikaty błędów które wskazują jednoznacznie na przyczynę
  • Missing required parameters: 227553, 244253, 227773 Uzupełnij parametry obowiązkowe: Sposób montażu, Model, Klasyfikacja ADAC.
  • „Próbujesz dodać dwie wartości do parametru który przyjmuje tylko jedną wartość. Parameter Code: Marka”
  • Rozwiązania:
   • Pomocny link – Allegro: nowe parametry obowiązkowe – raport
    1. Należy zweryfikować czy pobrane parametry na daną ofertę odpowiadają parametrom w danej kategorii Sprawdź kategorię Kanał sprzedaży / edycja / grupy
    2. Czy wszystkie parametry są dodane: przycisk Dodaj/usuń w sekcji Parametry ( czy są jakieś pomarańczowe (wymagane) parametry w sekcji Dostępne)
    3. Czy w sekcji pokaż zestaw są parametry ogólne ( czas aukcji, zwroty itp.)
    4. Czy wszystkie wymagane parametry mają wybraną wartość
    5. Czy allegro nie zmieniło parametry dla tej kategorii (zgłosić w xSale)
 1. „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie
  • Próba modyfikacji ( zmiana ceny, ilości) lub wznowienia aukcji która jest w Allegro zarchiwizowana.
  • Rozwiązanie:
   • Na danej ofercie na Kanale sprzedaży (Kanał sprzedaży/edycja) wyłączyć i włączyć ponownie Aktywność oferty. Zostanie wystawiona nowa aukcja.
 2. WebAPI Allegro zostało wygaszone.
  • oznacza, że na ofercie brakuje parametrów obowiązkowych do wystawienia aukcji po RESTAP
  • Rozwiązania:
   • Pomocny link – Allegro: nowe parametry obowiązkowe – raport
    1. Należy zweryfikować czy pobrane parametry na daną ofertę odpowiadają parametrom w danej kategorii Sprawdź kategorię Kanał sprzedaży / edycja / grupy
    2. Czy wszystkie parametry są dodane: przycisk Dodaj/usuń w sekcji Parametry ( czy są jakieś pomarańczowe (wymagane) parametry w sekcji Dostępne)
    3. Czy w sekcji pokaż zestaw są parametry ogólne ( czas aukcji, zwroty itp.)
    4. Czy wszystkie wymagane parametry mają wybraną wartość
    5. Czy allegro nie zmieniło parametry dla tej kategorii (zgłosić w xSale)
 3. Zmiana ceny dostępna jest tylko w ofertach aktywnych, w trakcie aktywacji i zakończonych
  • Oznacza próbę zmiany ceny na aukcji która jest w allegro nieaktywna
  • Rozwiązanie:
    • Na danej ofercie na Kanale sprzedaży (Kanał sprzedaży/edycja) wyłączyć i włączyć ponownie Aktywność oferty. Zostanie wystawiona nowa aukcja.
 4. Błąd:Collection contains null or empty elements. Kolekcja zawiera elementy, które są puste lub są nullami. Informacje o błędzie: {„errors”:[{„code”:”ValidationError.MethodArgumentNotValidException”,”message”:”Collection contains null or empty elements.”,.
  • Jeden z przekazywanych parametrów ma pustą wartość
 5. WebAPI Allegro zostało wygaszone. Pilnie przepnij ofertę na RestAPI.
  • oznacza, że na ofercie brakuje parametrów obowiązkowych do wystawienia aukcji po RESTAPI.
  • Chodzi tutaj o parametry takie jak:
   – Cennik dostawy Allegro
   – Lista profili gwarancji, reklamacji, zwrotów
   Takie parametry są uniwersalne dla większej grupy ofert i aby nie dodawać ich pojedynczo na każdą ofertę można skorzystać z zestawu parametrów, który będzie podłączony do kanału sprzedaży Allegro.Dostęp do edycji zestawu parametrów znajduje się w Konfiguracja > Ogólne > Zestawy parametrów.
   https://online.xsale.ai/Admin/ParameterSet
   W tym miejscu można dodawać lub edytować zestawy parametrów, które później mogą być używane przy wystawianiu aukcji. Parametry można również dodać pojedynczo w ofercie. Podczas wybierania kategorii parametrów w zakładce o tej samej nazwie na ofercie należy wybrać Grupa główna/Allegro. To właśnie w niej znajdują się te parametry.
 6. Błąd:Błędny tag „span”, dozwolone są: {b} Błędny tag „span”, dozwolone są: {b} Informacje o błędzie: {„errors”:[{„code”:”VALIDATION_ERROR”,”message”:”Błędny tag \”span\”, dozwolone są
  • Oznacza użycie w Opisie niedozwolonych znaków ( moga być niewidoczne )
  • Należy przekleić tekst z opisu (txt) do notatnika ( lub do Opisu na allegro ), I ponownie skopiować ten tekst z notatnika i wkleić go do oferty.

 

ClickShop

 1. „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: source”
  • Jeden z parametrów jest zerowy
  • Stan towaru jest zerowy ( w przypadku zestawu – żaden wariant nie ma stanu)