xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Dlaczego zamówienie nie zaimportowało się do xSale?

Dlaczego zamówienie nie zaimportowało się do xSale?

Opis problemu:

Zamówienie na zestaw produktów nie pobrało się do xSale. W logu zamówień niewczytanych jest widoczny komunikat błędu:
„Kod pozycji zamówienia nie może być pusty”.
Oferta na zamówiony produkt jest zestawem, który nie ma przypisanego kodu w xSale.

Rozwiązanie:

Uzupełnienie kodów na ofertach. W przypadku oferty oznaczonej jako zestaw pole Kod jest obowiązkowe.