xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Towary
  5. Lista towarów

Lista towarów

W xSale dostęp do pełnej listy towarów uzyskujemy wybierając z menu: Dane sprzedaży -> Towary.

Lista zawiera towary zaimportowane z systemu ERP lub dodane bezpośrednio w xSale’u. Listę można odpowiednio sortować oraz filtrować po nazwie lub kodzie towaru, co umożliwia szybkie odnalezienie towaru.

Przy każdym z towarów dostępne są dwa przyciski Utwórz ofertę i Edytuj. Przycisk Utwórz ofertę umożliwia utworzenie oferty z towaru i przypisanie go do danego kanału sprzedaży.
Przycisk Edytuj umożliwia podgląd danych na towarze oraz ich edycję.