1. Home
  2. Docs
  3. xSale – PIM – zarządzanie ofertą
  4. Oferty
  5. Lista ofert

Lista ofert

Lista ofert zawiera wszystkie oferty stworzone na podstawie bazy towarowej. Oferty można odpowiednio sortować oraz filtrować po nagłówkach tabeli, co umożliwia szybkie odnalezienie szukanej oferty. Klikając przycisk Dodaj można dodać nową ofertę i powiązać ją z towarem zaimportowanym z ERPa.

Nad listą ofert dostępne są filtry wyszukiwania. 

Dla ułatwienia pracy można zapisywać widoki filtrów wyszukiwania. Pozwala to w szybki sposób wybrać odpowiedni zestaw filtrów.


Domyślnie są zapisane trzy widoki filtrów:
Tylko archiwalne – pokazuje oferty, które zostały zarchiwizowane
Oferty bez podpiętego towaru – pokazuje oferty, które nie są połączone z towarem z ERP
Z błędem – pokazuje oferty na których wystąpił błąd przy synchronizacji do kanału sprzedaży. Jeżeli na ofercie jest kilka aktywnych kanałów sprzedaży, to oferta będzie wyświetlona jako z błędem jeżeli błąd występuje na co najmniej jednym kanale sprzedaży. Filtr nie pokazuje ofert nieaktywnych. 

Możliwe jest też wyszukanie ofert z błędami według treści błędu, który został zwrócony przez kanał sprzedaży. W tym celu skorzystaj z pola „Treść błędu/ostrzeżenia” i wpisz fragment błędu. 

Klikając nazwę lub kod oferty można dokonać zmian w ofercie lub wyświetlić jej podgląd.

Przycisk Kopiuj skopiuje wybraną ofertę – po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na nowo utworzoną kopię. Utworzona kopia będzie miała przeniesione 100% pól jak np. opisy, zdjęcia, atrybuty, podpięty towar, podpięte kanały sprzedaży. Utworzona kopia ma do nazwy doklejony dopisek „-Kopia” oraz domyślnie nieaktywne integrację – aby użytkownik mógł samodzielnie aktywować ofertę po wprowadzeniu niezbędnych zmian.

Przy każdej z ofert dostępne są dwa przyciski Kopiuj, Archiwizuj, które umożliwiają zarządzanie ofertami.

Przycisk Archiwizuj przeniesie ją do archiwum – oferta archiwalna traktowana jest jak usunięta. Jednak jest możliwość odarchiwizowania jej w razie potrzeby. Nie można zarchiwizować oferty, która ma aktywne integracje.

Przycisk Operacje seryjne pozwala na zarządzanie wieloma ofertami jednocześnie. Za pomocą tego przycisku można przypisać lub edytować kanał sprzedaży, można również dodać, usunąć lub edytować wybrane parametry na zaznaczonych ofertach.

Kolumna Integracje po najechaniu kursorem myszy na daną ofertę pokazuje jakie kanały sprzedaży są na nią dodane. Jeżeli kanał sprzedaży jest nieaktywny na ofercie, to kropka przy kanale sprzedaży będzie w kolorze szarym. Kolor czerwony oznacza, że kanał jest aktywny, ale jest na nim błąd. Kolor zielony oznacza, że kanał sprzedaży jest aktywny i nie ma na nim błędu. 

Kolumna Status przyjmuje wartość OK jeżeli oferta nie ma błędów na żadnym kanale sprzedaży lub kanały sprzedaży oferty są nieaktywne. Status Błąd wskazuje na to, że na jednym z kanałów sprzedaży oferty wystąpił błąd. 

Pierwsze zdjęcie z oferty jest pomniejszane i wyświetlane jako miniaturka na liście ofert. Proces ma niski priorytet i wykonuje się cyklicznie. Dlatego możliwe jest, że po dodaniu nowej oferty nie widać od razu miniatury. 

Kolor kropki statusu informuje o aktywności oferty:
– Zielona – Oferta aktywna.
– Szara – Oferta nieaktywna.
– Czerwona – Oferta aktywna z błędem. 

W kolumnie kategoria wyświetlany jest zawsze ostatni liść drzewka kategorii, w której wystawiona jest oferta.