1. Home
 2. Docs
 3. xSale – PIM – zarządzanie ofertą
 4. Towary
 5. Operacje seryjne na towarach

Operacje seryjne na towarach

W widoku listy towarów dostępne są operacje seryjne umożliwiające masową edycję danych na zaznaczonych towarach.

  • Jedną operacją seryjną można zmienić maksymalnie 100 towarów.
  • Po wykonaniu aktualizacji towarów poprzez operacje seryjne wyświetlany jest komunikat z podsumowaniem jaka liczba towarów została zmodyfikowana.
   Aktualnie dostępne operacje seryjne:
 • Edycja stanu magazynowego na wybranym magazynie
  Umożliwia wprowadzenie jednakowego stanu magazynowego na zaznaczonych towarach na wskazanym magazynie.
 • Edycja ceny na wybranym cenniku (mechanizm nie pozwoli zmienić ceny na ujemną)
  • Ustalenia stałej ceny na wybranym cenniku
  • Zwiększenie lub zmniejszenie ceny o %
  • Zwiększenie lub zmniejszenie ceny o kwotę

 • Dodanie zdjęć

  • Obsługiwane formaty plików, to jpeg, png, svg. Przy próbie wczytywania pliku w niedozwolonym formacie (np. txt) zostanie wyświetlony komunikat błędu.
  • Mechanizm nie usuwa zdjęć, które są już wczytane na towary ale dodaje nowe.