Platformy i sklepy internetowe

 1. Home
 2. Docs
 3. Platformy i sklepy internetowe
 4. Magento
 5. Zakres integracji Magento

Zakres integracji Magento

Integracja xSale działa z Magento w wersji od 2 wzwyż.

Zakres informacji przesyłanych z xSale do Magento

 • Opisy produktów
 • Zdjęcia produktów
 • Stany magazynowe
 • Ceny produktów
 • Stawki VAT produktów
 • Parametry na ofercie
 • Status zamówienia – możliwość ustawienia statusu na zamówieniu w Magento po zmianie statusu zamówienia w xSale.
 • Nr listu przewozowego do zamówienia

Zakres informacji pobieranych z Magento do xSale

 • Zamówienia – wraz z zamówieniem importowana jest waluta zamówienia (po jakiej został dokonany zakup) wraz z cenami w walucie zamówienia. Jest to niezależne od waluty sklepu czy domyślnej waluty w Magento.
 • Płatności do pobranych zamówień
 • Grupy i parametry

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do Magento:

Poza standardowymi ofertami jednowariantowymi xSale może też tworzyć w Magento oferty wielowariantowe (np. buty w różnych rozmiarach). Oferta wielowariantowa w xSale ma utworzyć w Magento „Configurable Product”, który domyślnie będzie widoczny od strony klienta tj.  Visibility = Catalog, Search. Pod „Configurable Product” będą podpięte warianty z xSale czyli „Simple Product” gdzie każdy 1 wariant w xSale to 1 „Simple Product” w Magento, który w przypadku oferty wielowariantowej jest niewidoczny osobno tj Visibility = Not Visible Indivdually. 

Wariant w Magento (Simple Product) aktualizuj się analogicznie jak niewariantowa oferta w xSale. 

Zakres wymienianych danych przy ofercie xSale > Magento: 

Nazwa pola w xSalenrNazwa pola w MagentonrUwagi 
Nazwa (z języka domyślnego wybranego dla integracji) + bloki wariantów 1Product Name 2 
Opis (z języka domyślnego wybranego dla integracji) 2Description  8 
Zdjęcia produktu 4Images And Videos 9 
Parametry 5Attribute 10 
Grupy z kanału sprzedaży  8Categories  6 
Oferta jednowariantowa: Informacje dodatkowe o ofercie : Grupa, EAN, Kod… > Kod    Oferta wielowariantowa:  Configurable Product: Informacje dodatkowe o ofercie : Grupa, EAN, Kod… > Kod    Simple Product: ww Kod + wartość parametru będącego wariantem 3   SKU 3 
Warianty i ceny > Wariant > Cena towaru 6Price 4 
Warianty i ceny > Wariant > Stan magazynowy towaru 7Quantity 5 
Warianty i ceny > Wariant > Dane wariantu > Wariant  *tylko dla wielowariantowej 9Attribute 10 
  Enable Product1Yes = Ustawiamy dla każdego wystawianego przez xSale towaru 
   Visibility7Catalog, Search – ustawiamy dla oferty jednowariantowej oraz w przypadku oferty wielowariantowej dla „Configurable Product”    Not Visible Indivdually – w przypadku oferty wielowariantowej ustawiamy dla „Simple Product” 

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z Magento do xSale:

Zamówienia ze Magento są przekazywane do xSale jako „Zamówienie sprzedaży”. Poniżej opisujemy sposób i zakres przesyłanych pól.

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i Magento wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSalePole xSalenrObszar MagentoPole MagentonrUwagi
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaData zakupu1Sales -> Orders -> View-> Order& Account InformationOrder Date2
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaZewnętrzny nr zamówienia3Sales -> Orders -> View-> Order& Account InformationOrder #1
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaDostawa4Sales -> Orders -> View-> Payment & Shipping MethodShipping & Handling Information5Pole mapowane według mapowania podanego na ustawieniach integracji w xSale
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaPłatność5Sales -> Orders -> View-> Payment & Shipping MethodPayment Information4Pole mapowane według mapowania podanego na ustawieniach integracji w xSale
Edycja zamówienia > Formularz zamówieniaUwagi6Sales -> Orders -> View->  Order TotalNotes for this Order6
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaNazwa9Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Shipping Address -> EditFirst Name & Last Name20 & 21
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaNazwa 210Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Shipping Address -> EditComapany22
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaTelefon12Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Shipping Address -> EditPhone Number27
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaE-mail13Sales -> Orders -> View-> Order& Account InformationE-mail3
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaMiasto14Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Shipping Address -> EditCity24
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaUlica15Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Shipping Address -> EditStreet Address23
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaKod pocztowy16Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Shipping Address -> EditZip/Postal Code26
Edycja zamówienia > Formularz adresu > OdbiorcaKraj17Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Shipping Address -> EditCountry25
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyNazwa18Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Billing Address -> EditFirst Name & Last Name11 & 12
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyNazwa 219Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Billing Address -> EditComapany13
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyNIP20Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Billing Address -> EditVat Number19
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyTelefon21Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Billing Address -> EditPhone Number18
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyE-mail22Sales -> Orders -> View-> Order& Account InformationE-mail3
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyMiasto23Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Billing Address -> EditCity15
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyUlica24Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Billing Address -> EditStreet Address14
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyKod pocztowy25Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Billing Address -> EditZip/Postal Code17
Edycja zamówienia > Formularz adresu > KupującyKraj26Sales -> Orders -> View-> Addres Information -> Billing Address -> EditCountry16
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaKod28Sales -> Orders -> View->  Items Ordered -> Product SKU7Uwaga: Kod w xSale zależy od kodu towaru podłączonego do oferty i w niektórych przypadkach może być różny od SKU.
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaOferta29Sales -> Orders -> View->  Items Ordered -> Product SKU7
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaSuma27Sales -> Orders -> View->  Order Totals Grand Total10
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaIlość30Sales -> Orders -> View->  Items OrderedQty8
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówieniaTRANSPORT31Sales -> Orders -> View->  Order Totals Shipping & Handling9Uwaga: Koszty wysyłki mogą być wczytywane na inny kod usługi w zależności od mapowania podanego w konfiguracji

Zrzuty xSale

Zrzuty Magento