Platformy i sklepy internetowe

  1. Home
  2. Docs
  3. Platformy i sklepy internetowe
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Popularne błędy podczas wystawiania ofert – ClickShop

Popularne błędy podczas wystawiania ofert – ClickShop

Opis problemu: 

W trakcie synchronizacji oferty wielowariantowej z xSale z produktem wielowariantowym ClickShop otrzymujemy błąd:

Nie można usunąć wariantu. ; IE={„error”:”invalid_request”,”error_description”:”Resource not found”}; IE(2)=Serwer zdalny zwrócił błąd: (404) Nie znaleziono.

Rozwiązanie:

Komunikat wskazuje na brak możliwości usunięcia wariantu z produktu w ClickShop ze względu na ich powiązanie z aukcjami Allegro. Sprawdzenie wariantów produktu po stronie ClickShop oraz wariantów oferty po stronie xSale. Liczba wariantów oferty w xSale i wariantów po stronie ClickShop musi być taka sama. Jeżeli po stronie ClickShop istnieją warianty powiązane z aukcjami, które nie mają odpowiedników w xSale, to należy usunąć powiązanie z aukcjami.