Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima

xSale jest zintegrowany z systemami Comarch ERP działającymi stacjonarnie jak i w chmurze Comarch.

Integracja możliwa jest z poniższymi środowiskami:

  • Stacjonarne instalacje Comarch ERP (serwery własne lub prywatne serwery tj. VPS)
  • Comarch Optima SaaS Chmura Enterprise

Integracja nie jest możliwa z środowiskiem Comarch Optima SaaS Chmura Standard. Możliwa jest jednak migracja ze środowiska Standard na Enterprise.

Dodatkowe wymagania tj. licencje i opis integracji znajdują się w poniższych artykułach.

Articles