1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z ERP
 4. Comarch ERP Optima
 5. Import rezerwacji odbiorcy do xSale

Import rezerwacji odbiorcy do xSale

Konfiguracja xSale pozwala na import rezerwacji odbiorcy z Optimy na listę zamówień do xSale i ich dalszą realizację poprzez automatyczne procesy.

Jak włączyć import zamówień z Optimy do xSale?

 • Wejdź w menu Konfiguracja -> Ogólne -> Integracje i edytuj integrację z Optimą. Na stronie integracji podaj nazwę statusu „Nowe” na jaki będą się importować zamówienia a następnie wybierz przycisk Zapisz i przejdź do instalatora.
 • Przejdź do drugiego kroku instalatora.
  • W sekcji Zamówienia zaznacz flagę Czy synchronizować zamówienia?
  • W polu Synchronizuj zamówienia od daty możesz podać datę od której xSale będzie importował zamówienia.
   Uwaga: Data musi być w formacie „01.01.1900 00:00:01”. Statusy „Nazwa domyślnego statusu w xSale, na który mają być importowane zamówienia” oraz „Nazwa domyślnego statusu w xSale, na który mają być importowane płatności” w integracji Optima musi być ustawiony na „Nowe”. 

 • Przejdź wszystkie kroki instalatora a na ostatnim kliknij Zapisz.

Czy xSale importuje wszystkie rezerwacje odbiorcy?

Przy standardowej konfiguracji xSale pobiera wszystkie RO w buforze od ustalonej daty, które nie mają atrybutu „PLIK XML”.

Jak ograniczyć import zamówień do wybranych RO?

W konfiguracji Webservice do Optimy można podać warunek SQL, wtedy xSale nie będzie pobierał RO, które mają dodany atrybut Sync xSale z wartością NIE.

 • Warunek SQL podajemy w konfiguracji Webservice na zakładce Eksport zamówień, w polu Dodatkowy warunek SQL:
AND Trn_TrnId IN
(SELECT Trn_TrnId
FROM CDN.TraNag WITH(NOLOCK)
LEFT JOIN CDN.DokAtrybuty xmlAtr WITH(NOLOCK) ON TrN_TrNID = xmlAtr.DAt_TrNId AND xmlAtr.DAt_Kod = 'PLIK XML'
LEFT JOIN CDN.DokAtrybuty syncxSaleAtr WITH(NOLOCK) ON TrN_TrNID = syncxSaleAtr.DAt_TrNId AND syncxSaleAtr.DAt_Kod = 'Sync xSale'
WHERE
TrN_TypDokumentu = 308
AND (xmlAtr.DAt_WartoscTxt IS NULL)
AND (syncxSaleAtr.DAt_TrNId IS NULL OR syncxSaleAtr.DAt_WartoscTxt = 'TAK')
)
 • Po dodaniu ograniczenia w konfiguracji Webservice należy zapisać zmiany i wykonać restart Webservice.

Mechanizm działa w następujący sposób:

 • Jeżeli RO ma atrybut Sync xSale z wartością NIE, to nie zostanie pobrane.
 • RO z inną wartością atrybutu Sync xSale lub nieposiadające tego atrybutu zostają zaimportowane na listę zamówień do xSale.