Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP Optima
  5. Konfiguracja
  6. Webservice – podstawowa instalacja i konfiguracja

Webservice – podstawowa instalacja i konfiguracja

Webservice, to łącznik pomiędzy xSale a Comarch ERP Optima umożliwiający synchronizację danych.

https://www.youtube.com/watch?v=6R7qbmivnDw
Instalacja Webservice dla Comarch ERP Optima

Każda aktualizacja Comarch ERP Optima wymaga aktualizacji Webservice do zgodnej wersji.

Aktualizację Webservice wykonuje serwis xSale na życzenie klienta.

https://www.youtube.com/watch?v=rIEt640orvA
Aktualizacja Webservice dla Comarch ERP Optima

Uwaga: aby webservice zapewniał poprawną wymianę danych (np. synchronizację cen) na wszystkich stanowiskach ERP powinna być ta sama, zsynchronizowana data i godzina systemowa.