Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP Optima
  5. Opis integracji
  6. Obsługa międzynarodowych stawek VAT (np. OSS)

Obsługa międzynarodowych stawek VAT (np. OSS)

Opis

W ramach xSale możliwa jest obsługa zamówień z różnymi stawkami VAT zarówno dla klientów detalicznych jak i podmiotów gospodarczych. xSale przy zapisie zamówienia w systemie Comarch Optima weźmie pod uwagę m.in. Typ kontrahenta (na podstawie: NIP/bez NIP), kraj docelowej dostawy towarów, prefiks kraju dostawy i z uwzględnieniem tych danych zapisze zamówienie w systemie ERP z poprawnymi stawkami VAT dla pozycji zamówienia.

Dzięki temu możliwa jest poprawna obsługa procedury OSS (One-Stop-Shop) ale też innych scenariuszy np. sprzedaży wewnątrzunijnej, sprzedaży poza UE i innych dostępnych typów.

Konfiguracja

Automatyczna obsługa różnych stawek VAT (w tym OSS) jest możliwa od wersji 1.95 webservice.

W instalatorze webservice (wersja 1.95 i wyższe) możliwe jest przełączanie między trybami z auto-obsługą OSS lub działania na podstawie konfiguracji międzynarodowych stawek VAT z xSale. Domyślnym trybem jest działanie z auto-obsługą OSS.

Aby uruchomić funkcjonalność, w instalatorze webservice, należy zaznaczyć opcje konfiguracyjne podczas instalacji na zakładce Konfiguracja/Wczytywanie dok. do ERP:

  • Ustaw czy „Podmiot gospodarczy?” na podstawie NIP
  • Ustaw typ transakcji na podstawie NIP

Dodatkowe opcje pozwalające na sterowanie funkcjonalnością:

  • Stosuj procedurę OSS – dla zaznaczonej opcji dla kontrahentów B2C UE stosowana jest procedura OSS wg scenariusza 4. Dla odznaczonej opcji dla kontrahentów B2C UE stosowany jest scenariusz 5.
  • Dla transakcji pozaunijnych ustawiaj stawki VAT z karty towaru (zamiast 0%) – dla scenariusza 7. i 8. decyduje jaka stawka zostanie ustawiona na pozycji

Scenariusze działania:

Scenariusz (typ kontrahenta i sprzedaży) Scenariusz obsługiwany przez xSale? Zamówienie xSale Optima
NIP – Kupujący Kraj Kod kraju ISO przed NIP Status kontrahenta – karta kontrahenta, przenosi się na dokument Rodzaj transakcji – dokument Stawka VAT towar Stawka VAT transport Deklaracja
1. Kontrahent krajowy B2B Tak NIP PL nie jest konieczny Podmiot gospodarczy, Krajowy, Podatnik VAT Krajowy Pobierana z karty towaru w Optimie Pobierana z karty towaru w Optimie JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19)
2. Kontrahent krajowy B2C Tak brak PL nie jest konieczny Osoba fizyczna, Krajowy Krajowy Pobierana z karty towaru w Optimie Pobierana z karty towaru w Optimie JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19)
3. Kontrahent UE B2B Tak NIP UE konieczny Podmiot gospodarczy, Wewnątrzunijny, Podatnik VAT Wewnątrzunijny 0% 0% JPK_V7: WDT kolumna P_21
4. Kontrahent UE B2C, procedura OSS Tak brak UE konieczny Osoba fizyczna, procedura OSS, Rozliczam podatek w OSS Procedura OSS Pobierana z karty towaru w Optimie, odpowiednia dla kraju docelowego Pobierana z karty towaru w Optimie, odpowiednia dla kraju docelowego VIU-DO: pozycja C.2
5. Kontrahent UE B2C, sprzedaż poniżej limitu, bez NIP w kraju docelowym Tak – Wyłączona auto-obsługa OSS brak UE konieczny Osoba fizyczna, Wewnątrzunijny Wewnątrzunijny Taka jak krajowa, pobierana z karty towaru w Optimie Taka jak krajowa, pobierana z karty towaru w Optimie JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19)
6. Kontrahent UE B2C, sprzedaż powyżej limitu, nadany NIP w kraju docelowym Nie brak UE konieczny Osoba fizyczna, Wewnątrzunijny Wewnątrzunijny Pobierana z karty towaru w Optimie, odpowiednia dla kraju docelowego Pobierana z karty towaru w Optimie, odpowiednia dla kraju docelowego deklaracja w kraju docelowym
7. Kontrahent poza UE B2B Tak Tak poza UE konieczny Podmiot gospodarczy, Pozaunijny Eksport 0% lub VAT krajowy pobierany z karty towaru w Optimie (wg. konfiguracji) 0% lub VAT krajowy pobierany z karty towaru w Optimie (wg. konfiguracji) JPK_V7: Eksport towarów kolumna P_22 dla 0%, lub P_19 jak sprzedaż krajowa
8. Kontrahent poza UE B2C Tak brak poza UE konieczny Osoba fizyczna, Pozaunijny Eksport 0% lub VAT krajowy pobierany z karty towaru w Optimie (wg. konfiguracji) 0% lub VAT krajowy pobierany z karty towaru w Optimie (wg. konfiguracji) JPK_V7: Eksport towarów kolumna P_22 dla 0%, lub P_19 jak sprzedaż krajowa
9. Kontrahent poza terytorium kraju B2B/B2C Nie brak poza UE konieczny Podmiot gospodarczy, Poza terytorium kraju Poza terytorium kraju 0% 0% JPK_V7: Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju kolumna P_11
10. Kontrahent poza terytorium kraju B2C/B2B Nie brak poza UE konieczny Osoba fizyczna, Poza terytorium kraju Poza terytorium kraju 0% 0% JPK_V7: Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju kolumna P_11