Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP Optima
  5. Opis integracji
  6. Status zamówienia – Comarch ERP Optima

Status zamówienia – Comarch ERP Optima

Statusy na zamówieniach w xSale zmieniają się zgodnie z realizacją zamówienia w ERP.

xSale odpytuje co pewien czas o status zamówienia w ERP i reaguje na zdarzenia w ERP. Tabela przedstawia kolejność zmiany statusów na zamówieniu w xSale według realizacji zamówienia po stronie Comarch ERP Optima.

Zdarzenie w Comarch ERP Optima Status w xSale
Utworzenie RO Zaimportowano do ERP
Zatwierdzenie RO w ERP W trakcie realizacji
WZ wystawione w buforze Przygotowywane do wysyłki
WZ zatwierdzone Wysłane
FS wystawiona Zrealizowane*
Anulowane RO Anulowane

Na starszych zamówieniach ze względów wydajnościowych odpytywanie o status zamówienia jest wykonywane wolniej. Z tego względu na takich zamówieniach aktualizacja statusu może trwać dłużej.

Uwaga:

  • xSale kończy odpytywanie o status zamówienia w ERP po zmianie statusu na Zrealizowane.
  • xSale przy odczytywaniu statusu zamówienia reaguje na określony typ dokumentu. Przy zmianie statusu na Zrealizowane reaguje na typ dokumentu FS. W przypadku wystawienia faktury zaliczkowej do zamówienia w Optimie status zmienia się na Zrealizowane w xSale.