1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z ERP
  4. Comarch ERP Optima
  5. Webservice – konfiguracja pobierania cen z Comarch ERP Optima

Webservice – konfiguracja pobierania cen z Comarch ERP Optima

W konfiguracji WebService przechodzimy do zakładki Konfiguracja -> Towary i ceny.
Wyszukujemy listę cenników za pomocą przycisku w lewym dolnym rogu „Szukaj”.
Zaznaczamy na liście „Ceny do eksportu” nowy cennik.
Następnie zapisujemy zmiany przyciskiem „Zapisz” w lewym górnym rogu.
Restartujemy WebService. W zakładce harmonogram dajemy „Zatrzymaj”, „Odśwież status SOAP” i „Uruchom”.
Nowy cennik prześle się gdy zostanie wywołany ruch na tej cenie. Przykładowo na jednym z towarów zostanie zmieniona cena. Można też poprosić dział obsługę xSale o wywołanie re-synchronizację wszystkich cen.