Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Comarch ERP XL
 5. Konfiguracja
 6. Webservice – konfiguracja pobierania stanów magazynowych

Webservice – konfiguracja pobierania stanów magazynowych

 • Konfiguracja magazynów z jakich pobierane są stany do xSale.
  Na zakładce Konfiguracja –> Towary w polu Magazyn wskazujemy magazyn z jakiego xSale pobiera stan .
  Jest też opcja ustawienia konfiguracji w ten sposób aby stan był pobierany z kilku magazynów.
  Wtedy pole Magazyn zostawiamy puste, a w polu Nie pobieraj stanów magazynowych z: wskazujemy z których magazynów NIE pobierać stanów.
 • Uwaga! Po zmianie w konfiguracji magazynów należy zapisać zmiany i zrestartować WebService. Czyli przejść do zakładki „Harmonogram”. Nacisnąć przycisk „Zatrzymaj”, następnie „Odśwież status SOAP” i Uruchom.
 • Jeżeli stany mają być pobierane z ilości sprzedażowych, to zaznaczamy domyślnie Generuj paczki z ilościami: sprzedaż. Dodatkowo jeżeli xSale ma uwzględniać rezerwacje, to na zakładce Wczytywanie dokumentów do ERP należy zaznaczyć check box zawiera rezerwacje.
 • Ustawienie w polu Pobieranie zasobów na ZS wartości -1 spowoduje, że dokumenty ZS wczytywane do ERP będą tworzone jako rezerwujące zasoby. W sytuacji, gdy pole jest puste podczas tworzenia dokumentów ZS rezerwacje tworzone są według ustawień domyślnych określonych w definicji dokumentu ZS w ERP.