Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Comarch ERP XL
 5. Konfiguracja
 6. Webservice – konfiguracja pobierania towarów z Comarch ERP XL

Webservice – konfiguracja pobierania towarów z Comarch ERP XL

Konfiguracja pobierania towarów z Comarch ERP XL znajduje się w Webservice na zakładce Konfiguracja.

 • Na zakładce Towary ustawiamy warunki dotyczące z jakiej grupy xSale ma pobierać towary oraz z jakich magazynów ma pobierać stan.
  • W polu Eksportuj towary z grupy można ograniczyć pobieranie towarów do jednej grupy z ERP.
  • W polu Magazyn ustawiamy z jakiego magazynu xSale ma pobierać stany. Dokładny sposób konfiguracji stanów magazynowych opisano tutaj.
 • W zakładce Towary ceny zaznaczamy ceny do eksportu do xSale.
  W polu Domyślny cennik na towarze można wybrać typ ceny, który zostanie ustawiony jako domyślny na towarze w xSale. W oknie ceny do eksportu wybieramy ceny, które będą importowane na towarach do xSale.
 • Uwaga:
  Jeżeli pobieranie kart towarowych zostało ograniczone do jednej grupy towarów w ERP, to należy podać dodatkowy warunek do zapytania SQL. Poniższy warunek należy podać w polach Warunki pobierania stanów towarów do zapytania (sql where) oraz Warunki do pobierania listy cen towarów doklejane do zapytania SQL.
twr_gidnumer in ( select Twr_GIDNumer from cdn.twrgrupy grupa WITH (NOLOCK) join cdn.twrkarty WITH (NOLOCK) on Twr_GIDTyp=grupa.TWG_GIDTyp AND Twr_GIDNumer=grupa.TWG_GIDNumer and grupa.TWG_GIDTyp=16 where (CDN.TwrGrupaPelnaNazwa(grupa.TWG_GrONumer) like 'WPISAĆ NAZWĘ GRUPY EWENTUALNIE Z % JAK MA ZAWIERAĆ PODGRUPY'))

Po każdej zmianie wprowadzonej w konfiguracji należy zrestartować Webservice i w zależności od wprowadzonych zmian włączyć re synchronizację towarów, cen lub stanów magazynowych.

Dostęp do funkcji re synchronizacji towarów, cen, stanów magazynowych znajduje się bezpośrednio w xSale na stronie konfiguracji integracji z systemem ERP. W celu włączenia wymagane jest zgłoszenie na helpdesk xSale.