Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP XL
  5. Opis integracji
  6. Wymagania licencji Comarch ERP XL

Wymagania licencji Comarch ERP XL

Integracja do prawidłowego wymagania zapewnienia dostępu niezbędnych licencji Comarch ERP wg zasad określonych przez producenta systemu do prawidłowego działania API.

Na moment pisania dokumentacji są to:

  • Administrator
  • Zamówienia (Jeśli xSale ma wprowadzać tylko ZS)
  • Sprzedaż (w przypadku generowania faktur przez xSale)

Zachęcamy do wydzielenia licencji na osobny klucz, aby uniknąć braku dostępnej (wolnej) licencji podczas pracy, co spowoduje niestabilne, nieprawidłowe działanie lub całkowity brak integracji.