1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z ERP
  4. Comarch ERP XL
  5. Status zamówienia – Comarch ERP XL

Status zamówienia – Comarch ERP XL

Statusy na zamówieniach w xSale zmieniają się zgodnie z realizacją zamówienia w ERP.

xSale odpytuje co pewien czas o status zamówienia w ERP i reaguje na zdarzenia w ERP. Tabela przedstawia kolejność zmiany statusów na zamówieniu w xSale według realizacji zamówienia po stronie Comarch ERP XL.

Zdarzenie w Comarch ERP XL Status w xSale
Utworzenie ZS Zaimportowano do ERP
Zatwierdzenie ZS w ERP W trakcie realizacji
WM/ZWM wystawione w buforze Przygotowywane do wysyłki
WM/ZWM zatwierdzone Gotowe do wysyłki
FS/WZ wystawiona Zrealizowane*
Anulowane ZS Anulowane

Na starszych zamówieniach ze względów wydajnościowych odpytywanie o status zamówienia jest wykonywane wolniej. Z tego względu na takich zamówieniach aktualizacja statusu może trwać dłużej.

Uwaga:

xSale kończy odpytywanie o status zamówienia w ERP po zmianie statusu na Zrealizowane.