1. Dokumentacja
 2. Współpraca z ERP
 3. Comarch ERP XL
 4. Techniczny opis integracji z Comarch ERP XL

Techniczny opis integracji z Comarch ERP XL

Szukasz API do Comarch XL? Zobacz tutaj

Wymagania:

 • Konto Windows z uprawnieniami administratora.
 • Konto Windows musi posiadać dostęp do dodawania wpisów do Harmonogramu zadań.
 • Konto Windows musi mieć możliwość uruchomienia zadania w harmonogramie zadań.
 • Aplikacja działa w harmonogramie ponieważ API Comarch nie zapewnia bezbłędnego działania jako usługa.
 • Aplikacja komunikuje się po protokole HTTPS (można użyć własnego certyfikatu).
 • Port wskazany w konfiguracji musi być otwarty na nasze IP.
 • Webservice instalowany jest na serwerze, na którym zainstalowany jest system ERP.
 • Do działania wymagana jest wolna licencja na Comarch ERP XL.
 • Użytkownik SQL na którym działa aplikacja powinien posiadać minimum uprawnienia w roli cdnKNF, cdRaport i db_owner.

Zmiany pod bazą danych wprowadzane podczas instalacji:

 • dodanie tabeli:
  • [CDN].[ALPOL_ArticleStock]
  • [CDN].[ALPOL_SyncObjectsTypes]
  • [CDN].[ALPOL_SyncObjectsVersion]
  • [CDN].[ALPOL_SyncObjects]
 • dodanie funkcji:
  • [CDN].[ALPOL_GetDocumentByShipmentWaybillERP]
  • [CDN].[ALPOL_GetDocumentByShipmentWaybill]
  • [CDN].[ALPOL_GetSalesDocumentIdByDocumentId]
  • AlpolWF.SplitString
  • AlpolWF.SplitStringIndex
  • AlpolWF.GetStockQuantityWithReservation
 • Inne skrypty i operacje wykonywane na bazie:
  • ALTER DATABASE [@DatabaseName] set change_tracking = on (change_retention = 5 days, auto_cleanup = on)
  • ALTER TABLE [CDN].[TwrZasoby] ENABLE CHANGE_TRACKING WITH (TRACK_COLUMNS_UPDATED = ON)
  • ALTER TABLE [CDN].[Rezerwacje] ENABLE CHANGE_TRACKING WITH (TRACK_COLUMNS_UPDATED = ON)
  • CREATE SCHEMA [AlpolWF]

Obiekty do których użytkownik SQL musi mieć dostęp modyfikacji:

 • [CDN].[ZamNag]

Sposób pracy integracji z Comarch ERP XL:

 • obiekty do systemu Comarch ERP XL są wprowadzane poprzez CDN API
 • integracja dodaje do systemu:
  • Towary
  • Kontrahenci
  • Adresy
  • Definicje atrybutów
  • Atrybuty
  • Płatności
  • Zamówienia
  • Inne dokumenty handlowe
  • Inne dokumenty magazynowe
 • Synchronizacja obiektów jest przeprowadzona na podstawie daty ostatniej modyfikacji. Wyjątkiem są stany magazynowe które są synchronizowane na podstawie change-logów.
 • Synchronizacja towarów i wszystkich powiązanych elementów jest realizowana po kodzie.

Lokalizacja instalacji: \!Futuriti_Programy\Futuriti Webservice XL

Lokalizacja backupu: \!Futuriti_Backup

Wymagania minimalne serwera: Takie same jak wymagania aktualnie zainstalowanej wersji Comarch ERP XL, natomiast ze względu na skalę działania wymagania dotyczące zasobów mogą być wielokrotnie wyższe.

Czy ten artykuł jest wystarczająco pomocny? Tak Nie 1

Co możemy poprawić?