Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Popularne pytania i problemy
 5. Dlaczego cena nie zaktualizowała się w xSale?

Dlaczego cena nie zaktualizowała się w xSale?

W przypadku braku aktualizacji ceny na towarze po zmianie w ERP należy w pierwszej kolejności sprawdzić:

 • Czy wersja Webservice jest aktualna?
  • Jeżeli nie, trzeba zaktualizować wersję do aktualnej i wymusić synchronizację ceny.
 • Czy cena nie została zmieniona pod bazą danych i nie ma daty modyfikacji?
  • W przypadku zmiany cen pod bazą musi być też zaaktualizowana data modyfikacji.
 • Czy nie zmienił się kod towaru?
  • Zmiana kodu towaru powoduje utratę synchronizacji. Po zmianie kodu towaru należy wymusić synchronizację ceny poprzez wykonanie zmiany w ERP.
 • Czy w konfiguracji Webservice nie ma ograniczenia aby pobierać ceny tylko dla towarów z określonej grupy?
  • Jeżeli ograniczenie jest wprowadzone, to należy sprawdzić czy towar należy do właściwej grupy. Po podłączeniu towaru do grupy należy wymusić synchronizację ceny.
 • Czy nie było zmiany w konfiguracji Webservice w obrębie wysyłanych cen?
  • Każdorazowo po zmianie w konfiguracji cen należy wykonać restart Webservice i włączyć resynchronizację cen.
 • Sprawdzić jaki „Typ ceny” jest ustawiony na konfiguracji integracji z ERP. Pole „Typ ceny” jest to cena domyślna importowana z kartoteki towaru z ERP i nie może to być ta sama cena co wskazana do importu.