Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Dlaczego stan magazynowy nie przesłał się do xSale?

Dlaczego stan magazynowy nie przesłał się do xSale?

Jedną z najczęstszych przyczyn jest wprowadzenie dokumentu przyjęcia towaru (np. PZ w przypadku Optimy) w systemie ERP z datą wsteczną. Jeżeli data przyjęcia towaru różni się od daty wprowadzenia dokumentu do systemu ERP, to xSale nie odczyta zmian na stanie magazynowym.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wymuszenie synchronizacji poprzez wykonanie drobnej zmiany na stanie magazynowym w ERP, na przykład dodanie rezerwacji.

Dostępna jest również opcja automatycznej re-synchronizacji stanów magazynowych na wszystkich towarach. Dostęp do tej funkcji ma tylko administrator systemu.