Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Dwie kartoteki z tym samym NIP dla kontrahenta w ERP

Dwie kartoteki z tym samym NIP dla kontrahenta w ERP

Zakładając kontrahentów w ERP xSale weryfikuje czy kontrahent już istnieje. Weryfikacja odbywa się według:

  • kodu
  • NIP
  • adresu e-mail

Warunki i kolejność sprawdzania są określone w konfiguracji integracji z ERP w xSale’u.

Uwaga

W przypadku gdy w konfiguracji Webservice jest wskazana grupa w której xSale ma zakładać kontrahentów. xSale weryfikując czy kontrahent istnieje sprawdza tylko kontrahentów w obrębie wskazanej grupy lub jej podgrup.

Przykład

W konfiguracji Webservice do Comarch ERP XL ustawiono aby wczytywać kontrahentów do grupy SKLEP.

Jeżeli kontrahent z takim samym NIP już istnieje w ERP XL, ale nie w grupie SKLEP. Wtedy xSale wczytując zamówienie doda nowego kontrahenta w ERP i przypisze go do grupy SKLEP.