Współpraca z systemami ERP i WMS

 1. Home
 2. Docs
 3. Współpraca z systemami ERP i WMS
 4. Subiekt GT
 5. Opis integracji
 6. Zakres wymienianych danych

Zakres wymienianych danych

Wymagania Subiekt GT

 • Licencja na sferę (można aktywować 14 dniowy okres próbny)

Zakres danych przesyłanych z Subiekt GT do xSale:

 • Stany magazynowe (Wszystkie magazyny)
 • Ceny
  • Kod waluty cennika pobierany jest z konfiguracji cen dla parametrów towarów i usług w Subiekcie. 
  • Uwaga:
   Ceny ujemne w Subiekt zostaną przesłane jako cena = 0
 • Opis
 • Zdjęć towarów
  • Uwaga:
   xSale sprawdza datę modyfikacji towaru, jeśli data się nie zmieni to również towar nie zostanie zaktualizowany.

UWAGA:

Zmiana kodu towaru w xSale spiętego z Subiekt spowoduje utworzenie nowej kartoteki towarowej o kodzie takim samym jak poprzedni pobrany z Subiekt. Do nowej kartoteki synchronizowane będą zdjęcia, opisy, ceny i stan. Kartoteka ze zmienionym kodem zostanie rozpięta z synchronizacji xSale <-> Subiekt GT

Ogólny zakres danych przesyłanych z xSale do Subiekt GT:

 • Zamówienia
  • Uwaga: Jeżeli na liście pozycji zamówienia znajduje się produkt, który nie istnieje w Subiekt, to zamówienie trafia do obsługi ręcznej. Integracja nie ma możliwości tworzenia towarów w Subiekt.  
  • Zamówienie zawierające oferty będące zestawami w xSale nie są obsługiwane. 
 • Kontrahenci

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do Subiekt GT:

Zamówienia z xSale są przekazywane do Subiekt GT jako „Zamówienie od klienta (z rezerwacją stanów)”. Poniżej opisujemy sposób i zakres przesyłanych pól.

Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i Subiekt GT wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar Subiekt GT Pole Subiekt nr Uwagi
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Id 1 Edycja zamówienia od klienta Pola własne > Id zamówienia 8 Pola własne w Subiekt GT są widoczne przy posiadanej licencji „Czerwony PLUS”
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia FGUID 2 Edycja zamówienia od klienta Pola własne > FGUID 8 Pola własne w Subiekt GT są widoczne przy posiadanej licencji „Czerwony PLUS”
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Data zakupu 3 Edycja zamówienia od klienta Data 2  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Integracja 4 Edycja zamówienia od klienta Pola własne > Źródło 8 Pola własne w Subiekt GT są widoczne przy posiadanej licencji „Czerwony PLUS”
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Zewnętrzny nr zamówienia 5 Edycja zamówienia od klienta Tytuł 9  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Miejsce powstawania kosztów 6 Edycja zamówienia od klienta Pola własne > MPK 8 Pola własne w Subiekt GT są widoczne przy posiadanej licencji „Czerwony PLUS”
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Zamawiający 7 Edycja zamówienia od klienta Pola własne > Zamawiający 8 Pola własne w Subiekt GT są widoczne przy posiadanej licencji „Czerwony PLUS”
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Dostawa 8 Edycja zamówienia od klienta Pola własne > Dostawa 8 Pola własne w Subiekt GT są widoczne przy posiadanej licencji „Czerwony PLUS”
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Płatność 10 Edycja zamówienia od klienta Formy płatności 11  
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia Uwagi 13 Edycja zamówienia od klienta Uwagi 10  
Kontrahenci> Edycja kontrahenta Kod Edycja zamówienia od klienta Symbol 12 Pole „Kod” z edycji kontrahenta w xSale = akronimowi kontrahenta z zamówienia xSale tj. to właśnie pole wysyłane jest do ERP jako akronim.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 14 Edycja kontrahenta > Adresy Nazwa 13  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 2 15 Edycja kontrahenta > Adresy Nazwa pełna 14 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Nazwa 3 16 Edycja kontrahenta > Adresy Nazwa pełna 14 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca NIP 17 Edycja kontrahenta > Adresy NIP 22  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Telefon 18 Edycja kontrahenta > Adresy Telefony, faksy 24  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Telefon komórkowy 19 Edycja kontrahenta > Adresy Telefony, faksy 24  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca E-mail 20 Edycja kontrahenta > Podstawowe E-mail 23  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Miasto 21 Edycja kontrahenta > Adresy Miejscowość 30  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Ulica 22 Edycja kontrahenta > Adresy Ulica 26  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Numer ulicy 23 Edycja kontrahenta > Adresy Nr domu 27 W zależności od integracji „nr domu” i „nr lokalu” doklejane są do pola „Ulica”. W takim wypadku jeśli nr domu i lokalu znajdują się w jednym polu wraz z ulicą (np. „Szewska 12/2”) to pola „nr domu” i „nr lokalu” zostaną nadpisane pustymi danymi w ERP (aby uniknąć wpisu „Szewska 12/2 12/2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kod pocztowy 24 Edycja kontrahenta > Adresy Kod pocztowy 29  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca Kraj 25 Edycja kontrahenta > Adresy Państwo 31  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 26 Edycja kontrahenta > Podstawowe Nazwa 13 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 2 27 Edycja kontrahenta > Podstawowe Nazwa pełna 14 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Nazwa 3 28 Edycja kontrahenta > Podstawowe Nazwa pełna 14 Pola z xSale „Nazwa”, „Nazwa 2”, „Nazwa 3” są sklejane w jedną nazwę i tak eksportowane są do ERP do odpowiedniego pola. Jeśli po stronie ERP pole nazwa jest ograniczone ilością znaków, nazwa ucinana jest zgodnie z ograniczeniem oraz dalsza część przenoszona jest do kolejnych przeznaczonych na nazwę pól.
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący NIP 29 Edycja kontrahenta > Podstawowe NIP 22  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Telefon 30 Edycja kontrahenta > Adresy Telefony, faksy 24  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Telefon komórkowy 31 Edycja kontrahenta > Adresy Telefony, faksy 24  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący E-mail 32 Edycja kontrahenta > Podstawowe E-mail 23  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Miasto 33 Edycja kontrahenta > Podstawowe Miejscowość 19  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Ulica 34 Edycja kontrahenta > Podstawowe Ulica 15  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Numer ulicy 35 Edycja kontrahenta > Podstawowe Nr domu 16 W zależności od integracji „nr domu” i „nr lokalu” doklejane są do pola „Ulica”. W takim wypadku jeśli nr domu i lokalu znajdują się w jednym polu wraz z ulicą (np. „Szewska 12/2”) to pola „nr domu” i „nr lokalu” zostaną nadpisane pustymi danymi w ERP (aby uniknąć wpisu „Szewska 12/2 12/2”
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kod pocztowy 36 Edycja kontrahenta > Podstawowe Kod pocztowy 18  
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący Kraj 37 Edycja kontrahenta > Podstawowe Państwo 21  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Nazwa 38 Edycja zamówienia od klienta Nazwa 3  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Kod 39 Edycja zamówienia od klienta Symbol  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Netto 40 Edycja zamówienia od klienta Cena netto 6

Jeżeli na zamówieniu w xSale flaga Dokument liczony od brutto jest odznaczona.

Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Brutto 41 Edycja zamówienia od klienta Cena brutto 6

Jeżeli na zamówieniu w xSale flaga Dokument liczony od brutto jest zaznaczona.

Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Ilość 42 Edycja zamówienia od klienta Ilość 4  
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia Jednostka 43 Edycja zamówienia od klienta Jm 5  

 

Szczegółowy zakres danych przesyłanych z Subiekt GT do xSale:

Obszar xSale Pole xSale nr Obszar Subiekt GT Pole Subiekt GT nr Uwagi
Edycja towaru Kod 6 Brak Brak Brak ID nie jest widoczne z poziomu interfejsu Subiekta. 
Edycja towaru Kod ERP 1 Towar > Podstawowe Symbol 1 Symbol może być modyfikowany w Subiekcie GT
Edycja towaru Rodzaj 2 Towar > Podstawowe Rodzaj 2 Pobierane są dwa typy: „Towar” i „Usługa”.  Jeśli wybierzemy inny typ to towar nie będzie się synchronizował. 
Edycja towaru Nazwa 3 Towar > Podstawowe Nazwa 3  
Edycja towaru Opis 4 Towar > Podstawowe Opis 4  
Edycja towaru VAT 5 Towar > Podstawowe Stawka VAT 5  
Edycja towaru Kod EAN 8 Towar > Urządzenia Podstawowy kod kreskowy 8  
Edycja towaru Waga w kilogramach 9 Towar > Miary Masa towaru w kg 9  
Zdjęcia Zdjęcia 12 Towar > Opis Zdjęcie 12  
Stany magazynowe Ilość 11 Towary i usługi Dostępne 11 Pobierane są ilości „Dostępne”.
Stany magazynowe Magazyn 13 Towary i usługi Magazyn 13 Możliwe jest pobieranie stanów na różne magazyny. 

Uwaga: Pola nie opisane w dokumentacji otrzymują taką wartość jaką domyślnie ustawia API danego systemu.


Zrzuty xSale

Zrzuty Subiekt GT