1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. xSale – akcje autom...
  4. Automatyzacja obsługi zam...
  5. Operacje seryjne na zamówieniach

Operacje seryjne na zamówieniach

Operacje seryjne pozwalają na seryjne zarządzanie wieloma zamówieniami jednocześnie.

  • Jedną operacją seryjną można jednocześnie zmienić dowolną ilość ofert. Zaznaczyć można maksymalnie 100 ofert na danej stronie. Możliwe jest zaznaczanie ofert na wielu stronach.
  • Po wykonanej operacji otrzymasz informacje o liczbie zaktualizowanych ofert.

Aby wykonać operację seryjną zaznaczamy na liście zamówień pozycje, na których chcemy dokonać zmiany. Możemy wybrać zamówienia pojedynczo lub całymi stronami. Możemy też odznaczyć całą stronę za pomocą przycisku „Wyczyść”. Widoczna jest też ilość zaznaczonych pozycji na wszystkich stronach.

Następnie klikamy przycisk Operacje seryjne i  wybieramy odpowiednią operację z listy.

Dostępne operacje seryjne:

1. Ustaw status

Umożliwia masową zmianę statusu zamówienia.

2. Wyślij email

Dostępne wkrótce. 

3. Dodaj/edytuj atrybuty

Dostępne wkrótce. 

4. Generuj list

Z poziomu Zamówienia, dostępna jest opcja generowania listu. Należy wybrać Operacje seryjne, następnie wskazując kursorem na Generuj list, wyświetli się odnośnik „Otwórz w WMS Packing”. Odnośnik otwiera stronę WMS Packing, która umożliwi wygenerowanie listu.
Futuriti WMS Packing