xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Kontrahenci
  5. Lista kontrahentów

Lista kontrahentów

Lista kontrahentów zawiera w sobie bazę kupujących wraz z ich pełnymi danymi adresowymi. Kontrahenci importowani są automatycznie w momencie importu zamówienia do xSale.
Dostęp do listy kontrahentów uzyskujemy w menu Dokumenty sprzedaży –> Kontrahenci
Listę kontrahentów można sortować i filtrować według nagłówków listy.

Za pomocą przycisku +Dodaj można dodać kontrahenta do xSale.
Kontrahentów można również zaimportować z systemu ERP. Przy odpowiednich ustawieniach konfiguracji import można ograniczyć do określonej grupy kontrahentów.