xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Dlaczego faktura nie wygenerowała się automatycznie?

Dlaczego faktura nie wygenerowała się automatycznie?

Opis Problemu:

Faktura nie została automatycznie wygenerowana przez xSale. W logu zamówień nie widać uruchomionego procesu AlpolXSales – GenerateFAFromZSGeneratedWZ.

Rozwiązanie:

XSale sprawdza ostatnią aktywność na zamówieniu. Jeśli jest dłuższa niż 2 tygodnie to przestaje odpytywać o zamówienie. Wtedy proces generowania faktury nie uruchomi się.