xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Pobieranie zamówień dla produktów wielowariantowych

Pobieranie zamówień dla produktów wielowariantowych

Mechanizm pobierania zamówień dla produktów wielowariantowych działa według poniższych zasad:

  1. W przypadku gdy w xSale oferta jest wielowariantowa w xSale a po stronie sklepu produkt jest bez wariantu przy imporcie zamówienia system szuka oferty po kodzie towaru.
  2. Jeżeli w xSale oferta jest bez wariantów a po stronie sklepu z wariantami, to przy wczytywania zamówienia system wybiera tą ofertę.
  3. Gdy oferta w xSale jest wielowariantowa i w sklepie produkt również jest wielowariantowy ale zamówienie złożono na wariant, którego nie ma w xSale wtedy system szuka oferty po kodzie produktu.