xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Problemy związane z zmianą kodu w towarach

Problemy związane z zmianą kodu w towarach

Nie jest zalecana zmiana kodów towarów w ERP ponieważ synchronizacja odbywa się po kodzie towaru.
Zmiana kodu towaru powoduje:
– utworzenie nowej karty towarowej w xSale na której bez wymuszenia synchronizacji nie pobiorą się stany i ceny
– brak synchronizacji poprzedniego kodu
– konieczność zmiany kodu na utworzonych wcześniej ofertach.

Jeśli jednak doszło już do takiej zmiany:
1. Jak zmienił się kod to utworzył się następny towar z nowym kodem i teraz tylko on się będzie synchronizować z ERP. Stary towar już się nie synchronizuje.
2. We wszystkich ofertach w których podpięty był towar o zmienionym kodzie należy podmienić ten nowo powstały, który został utworzony.
3. Stan nowo powstałego towaru może się nie synchronizować. Dla przywrócenia prawidłowej synchronizacji należy wykonać na towarze ruch po stronie ERP lub ustawić stan po stronie xSale ręcznie.
4. Stary towar można zarchiwizować, żeby nie wprowadzał w błąd.

Powyższy wpis dotyczy tylko Comarch Optima i XL, w przypadku subiekta zmiana kodu towaru nie powoduje dodania nowej karty towaru w xSale.