xSale

 1. Home
 2. Docs
 3. xSale
 4. Popularne pytania i problemy
 5. Różnica stanów magazynowych ERP – xSale

Różnica stanów magazynowych ERP – xSale

Najczęstsze problemy podczas różnic stanów xSale – ERP

Jeżeli ilość wyświetlana w xSale nie zgadza się z ilością będącą w ERP należy prześledzić poniższe kroki w celu ustalenia przyczyny:

 1. Czy nie został wprowadzony dokument w ERP z datą inną niż bieżąca
  1. Synchronizowane są dokumenty tylko z data wprowadzenia dzisiejszą. Wprowadzając dokument z datą wsteczną (np. dokument PZ,RO z datą przyjęcia wczorajszą) ilości z tego dokumentu nie
 2. Data na komputerze pracującym w ERP nie jest aktualna.
 3. Czy towar nie jest archiwalny w ERP.
 4. Czy w ERP faktycznie jest stan na wskazanych w webservice magazynach. ( szczegóły poniżej)
 5. Jakie magazyny są wybrane w WebService i czy pokrywają się z tymi w xSale.
 6. Czy stany przesyłane są na wspólny magazyn czy są rozbijane.
  1. W konfiguracji xSale Konfiguracja/Integracje/XL/edycja/zapisz i przejdź do instalatora / 2. Ustawienia magazynu parametr Czy Pobierać stany magazynowe na rożne magazyny?

 1. Czy pobieranie towarów jest zawężone do jakiejś grupy
  1. Sprawdzić ustawienie w Webservice Konfiguracja / Towary / [szukaj] / Eksportuj towary z grupy
 2. Czy wpisany jest odpowiedni warunek SQL w WebService.
 3. Czy w konfiguracji przedrostkiem magazynów nie jest jeden z magazynów.
 4. Czy przechodzą stany ilościowe dla innych towarów
  1. Być może webservice nie jest uruchomiony, brak aktualizacji webservice po aktualizacji ERP
  2. Kontakt z Futuriti w celu weryfikacji czy nie występuje błąd podczas synchronizacji stanów

 

Jak synchronizowany jest stan magazynowy

Stany towarowe prezentowane w xSale są sumą stanów z wszystkich magazynów ERP z których pobieramy ilości. W xSale magazyn ten nazywany jest najczęściej (Magazyn, XL, Optima itp.) .

Synchronizacja przebiega cyklicznie co 5-15 minut w zależności od ilości zmian stanów towarowych.

Z Jakich magazynów pobieramy ilości z ERP sprawdzamy w Futuriti Instance Manager (webservice):

 • [Comarch Optima] Konfiguracja / Towary / [szukaj] / Lista magazynów  – ilości z zaznaczonych magazynów
  • Domyślnie pobierane są stany tylko dla towarów których stan zmienił się w dniu bieżącym
  • Konfiguracja / Zaawansowane / (parametr) Stany magazynowe z ostatnich dwóch dni

 

 

 • [Comarch XL] Konfiguracja / Towary / [szukaj] / Magazyn
  • Jeśli pole Magazyn jest puste można pobierane są stany z wszystkich magazynów z wykluczeniem wskazanych w sekcji „Nie pobieraj stanów magazynowych z:
  • Domyślnie pobierane są stany tylko dla towarów których stan zmienił się w dniu bieżącym
  • Jaki stan jest pobierany: Konfiguracja / Towary / [szukaj] / parametr: Generuj paczki z ilościami sprzedaż/magazyn