xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Typowe scenariusze
  5. Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Na czas przeprowadzania inwentaryzacji w systemie ERP zalecane jest wyłączenie synchronizacji pomiędzy ERP a xSale.

Za synchronizację odpowiada Webservice zainstalowany na serwerze. Poniżej krótka instrukcja w jaki sposób go wyłączyć.

  1. Wchodzimy w harmonogram zadań. Klikamy na każde z dwóch zadań prawym przyciskiem myszki i wybieramy „Zakończ” a następnie „Wyłącz”. 
  2. Sprawdzamy w Menadżerze Zadań czy zakończyły się procesy AlpolO!AtomStore…..
    Jeśli nie zakończyły się same należy je zakończyć.