xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Typowe scenariusze
  5. Pobieranie numeru listu przewozowego z Comarch ERP XL do xSale

Pobieranie numeru listu przewozowego z Comarch ERP XL do xSale

xSale może pobierać numer listu przewozowego z XL do xSale, jeżeli są spełnione warunki:

  • Numer listu przewozowego musi być podany w atrybucie ENPP_WAYBILL na ZS.
  • Numer listu przewozowego musi być podany w atrybucie ZS przed wygenerowaniem faktury.
  • xSale odpytuje o numer listu przewozowego przy odczytywaniu statusu zamówienia na Zrealizowane.
  • W konfiguracji integracji z ERP jest zaznaczona opcja synchronizacji listu przewozowego. Aby ustawić tą opcję wchodzimy w menu Konfiguracja >Ogólne > Integracje i wybieramy edycję przy integracji z ERP. W ustawieniach synchronizacji zaznaczamy opcję Czy synchronizować list przewozowy?
  • Sposób dostawy znajdujący się na zamówieniu musi być przypisany w konfiguracji ShipmentTask do usługi kuriera. Wchodzimy w Konfiguracja >Ogólne > Integracje i edytujemy ShipmentTask dodajemy lub edytujemy integrację z kurierem i przypisujemy sposób dostawy z zamówienia do odpowiedniej usługi kuriera.