xSale

 1. Home
 2. Docs
 3. xSale
 4. Typowe scenariusze
 5. Proces zatwierdzania zamówienia w ERP

Proces zatwierdzania zamówienia w ERP

W pełnej wersji systemy xSale jest możliwość włączeniu procesu, który będzie automatycznie zatwierdzał zamówienia po wczytaniu ich do ERP.

W konfiguracji procesu można wskazać warunki jakie zamówienie musi spełnić aby zostało zatwierdzone.
Proces może weryfikować następujące warunki:

 • Czy zamówienie ma uwagę kupującego?
 • Czy towar jest na stanie?
 • Czy zamówienie zostało opłacone?
 • Dodatkowo można wskazać sposoby dostaw i płatności przy których zamówienia nie będą zatwierdzane.

Konfiguracją procesów zajmuje się helpdesk xSale, w celu włączenia i skonfigurowania należy wysłać wiadomość e-mail na adres helpdesk@xsale.ai.

Poniżej znajduje się opis przykładów braku zatwierdzania zamówień wraz z rozwiązaniem.

 1. Zamówienie ma uwagę kupującego.
  Sprawdź uwagę kupującego i ręcznie potwierdź zamówienie.
 2. Pozycja zawierająca koszty transportu nie jest oznaczona jako usługa.
  Sprawdź kod transportu, czy jest oznaczony jako usługa po stronie xSale. Jeżeli jest towarem system nie zatwierdzi zamówienia.
 3. Na formularzu zamówienia nie jest przypisany sposób dostawy.
  Sprawdź czy sposób wysyłki wybrany przez klienta jest uwzględniony w mapowaniu dostaw (Konfiguracja > Ogólne > Integracje > Edycja mapowań) i czy jest dodany na listę sposobów dostaw w xSale (Konfiguracja > Ogólne > Sposoby dostaw).
 4. Oferta znajdująca się na zamówieniu nie ma podłączonego towaru.
  Sprawdź czy oferta znajdująca się na zamówieniu ma podłączony kod towaru z dodatnim stanem magazynowym. Jeżeli na zamówieniu znajduje się oferta bez podłączonego kodu towaru systemu nie zatwierdzi zamówienia.

Uwaga!

Proces zatwierdzania zamówienia nie jest ponawiany. Czyli jeżeli przy pierwszej weryfikacji warunków do zatwierdzania zamówienie nie spełnia warunków, to proces już się nie ponowi i zamówienie należy zatwierdzić ręcznie.