xSale

⌘K
  1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. xSale
  4. Typowe scenariusze
  5. [V2] Ustawienie domyślnej serii dokumentu w ERP

[V2] Ustawienie domyślnej serii dokumentu w ERP

W jaki sposób ustawić domyślną serię dla dokumentu w ERP w zależności od kanału sprzedaży?

Aby przypisać domyślną serię dla dokumentów w ERP pochodzących z jednego kanału sprzedaży wchodzimy w Integracje.
Następnie edytujemy integrację do której chcemy przypisać domyślną serię i przechodzimy do zakładki „Synchronizacja zamówień”.
W polu Domyślna seria dokumentu w ERP wpisujemy serię dokumentu i zapisujemy.

Seria dokumentu musi być wcześniej dodana w ERP.