xSale

  1. Home
  2. Docs
  3. xSale
  4. Typowe scenariusze
  5. Zmiana wzoru wydruku (WZ, FA, PA)

Zmiana wzoru wydruku (WZ, FA, PA)

XSale umożliwia ustawienie indywidualnego:

  • Wydruku WZ
  • Szablonu faktury wysyłanego do klienta w PDF
  • Szablonu paragonu wysyłanego do klienta w PDF

Wydruki muszą być przygotowane w Cristal. GenRap nie jest obsługiwany. Opisana funkcja jest dostępna w wybranych pakietach xSale.

W tym celu otwieramy konfigurację Futuriti WebService zainstalowanego na Państwa serwerze. Przechodzimy do zakładki konfiguracja.

 

Następnie przechodzimy do zakładki Konfiguracja -> Wydruki.
Odznaczamy flagę „Wydruki standardowe ERP”.
Podajemy własne ID wydruków.

Następnie zapisujemy zmiany przyciskiem „Zapisz” w lewym górnym rogu.
Restartujemy WebService. W zakładce harmonogram dajemy „Zatrzymaj”, „Odśwież status SOAP” i „Uruchom”.

Uwaga! Nie możemy wprowadzić niestandardowego wydruku np. faktury i zostawić standardowe wzory WZ i PA. Wszystkie wydruki muszą być niestandardowe. Dlatego w takim przypadku najlepiej skopiować (CTRL+Insert) wydruk standardowy WZ i PA. Powstaną nowe wydruki niestandardowe o nowym nr ID wydruku.

 

Jak sprawdzić ID wzoru?

Otwieramy dowolną fakturę, paragon, wydanie zewnętrzne. Otwieramy konfigurację wydruków lub naciskamy Ctrl+F2.
Otwieramy szablon, który chcemy ustawić. Przechodzimy do zakładki „Definicja” i sprawdzamy ID na dole karty.
Ten numer podajemy w WebService.

Jeśli chcemy utworzy nowy wydruk niestandardowy to otwieramy najpierw „Wzór standardowy” i kopiujemy wzór Ctrl+Insert. Sprawdzamy ID w nowoutworzonym wydruku i ustawiamy go w WebService.