xSale

⌘K
  1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. xSale
  4. Zamówienia i płatności
  5. Import zamówienia do systemu ERP

Import zamówienia do systemu ERP

Zamówienie zostaje wczytane do sytemu ERP, jeżeli ma ustawiony status Nowe. Po uruchomieniu integracji z danym kanałem sprzedaży zamówienia automatycznie wczytują się na status Nowe i przesyłają się do systemu ERP. Jeżeli zamówienie zostanie poprawnie zaimportowane, to zyskuje status Zaimportowano do ERP.

Może się też zdarzyć tak, że zamówienie nie wczyta się prawidłowo i wtedy status zmienia się na Do obsługi ręcznej. Jest tak na przykład wtedy, gdy klient poda nieprawidłowe dane w formularzu adresu i xSale nie może dodać kontrahenta do systemu ERP. W takiej sytuacji pomocne może być wyświetlenie logu zadań na zamówieniu, w którym znajduje się komunikat wskazujący przyczynę błędnego importu.

Standardowo element zawierający log nie jest widoczny na stronie z formularzem zamówienia, trzeba go jednorazowo dodać do widoku. Aby to zrobić należy będąc na formularzu zamówienia kliknąć w lewym górnym rogu strony Ustawienia i wybrać Układ strony. Następnie w prawym dolnym rogu pojawi się ikona

dzięki której można wybrać elementy widoczne na stronie.

Do elementów widocznych trzeba przenieść Log zadań zamówienia nadając mu nazwę i ustawiając typ np. tabela klikalna. Po zapisaniu ustawień strony na zamówieniu pojawi się tabela z logiem w którym można sprawdzić komunikat błędu w przypadku problemów z importem zamówienia.