xSale

⌘K
  1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. xSale
  4. Zamówienia i płatności
  5. Operacje seryjne na zamówieniach

Operacje seryjne na zamówieniach

Przycisk Operacje seryjne znajdujący się na liście zamówień pozwala szybko wygenerować listy przewozowe do większej liczby zamówień (nawet do 500 zamówień jednocześnie!).

Aby skorzystać z tej opcji należy odpowiednio wyszukać i zaznaczyć zamówienia, do których chcemy wygenerować listy przewozowe i kliknąć przycisk Operacje seryjne > Generuj list przewozowy.

Przed wygenerowaniem listów pojawia się okno w którym możemy wybrać kuriera i typ usługi. Jeżeli wybierzemy usługę domyślną, to listy zostaną wygenerowane według ustalonych mapowań sposobów dostawy i konfiguracji integracji z kurierem.

Zaznaczając check-box Opcje niestandardowe można zmienić domyślne ustawienia przesyłki takie jak rozmiar, waga itp.

Po kliknięciu Generuj przesyłki zostanie wyświetlony pasek postępu, a na końcu informacja ile przesyłek zostano wygenerowanych.
Dodatkowo po wygenerowaniu przesyłek pojawi się okno z przyciskiem Pobierz wszystkie wygenerowane, który utworzy jeden plik pdf zbiorczy. W przypadku gdy listy zostaną wygenerowane dla różnych kurierów, to utworzą się oddzielne pliki dla każdego kuriera.

Na liście zamówień można w łatwy sposób wyfiltrować zamówienia, które mają wygenerowany list przewozowy.

Na liście przesyłek (Dokumenty > Przesyłki) za pomocą check-box’a Nie pobrane etykiety można filtrować tylko te dla których nie pobrano etykiety.