Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP Optima
  5. Konfiguracja
  6. Webservice – konfiguracja grup kontrahentów

Webservice – konfiguracja grup kontrahentów

Integracja xSale z Comarch ERP Optima pozwala na pobieranie kontrahentów z ERP do xSale oraz dodawanie kontrahentów do ERP.

  • Import kontrahnetów z ERP do xSale

W konfiguracji Webservice na zakładce Kontrahenci znajduje się pole Eksportuj tylko z grupy. W tym miejscu można wskazać grupę z jakiej xSale zaimportuje kontrahentów z ERP.

  • Zakładanie kontrahentów w ERP

Na zakładce „Wczytywanie dok. do ERP” w polu Grupa kontrahenta RO można wskazać grupę do jakiej zostanie dodany kontrahent przy wczytywaniu zamówienia do ERP.

 

Po wprowadzonych zmianach musimy zapisać zmiany (przycisk „Zapisz” w lewym górnym rogu) i zrestartować WebService. W tym celu przechodzimy do zakładki „Harmonogram”. Dajemy „Zatrzymaj”. Czekamy kilka sekund aż w „Menadżerze zadań” zniknie usługa „AlpolO!AtomStoreSOAP.exe”. Wtedy dajemy „Odśwież status SOAP” i Uruchom. Status usługi musi być „Running”.