Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Comarch ERP XL
  5. Konfiguracja
  6. Webservice – konfiguracja grup kontrahentów

Webservice – konfiguracja grup kontrahentów

Integracja xSale z Comarch ERP XL pozwala na pobieranie kontrahentów z ERP do xSale oraz dodawanie kontrahentów do ERP.

  • Import kontrahnetów z ERP do xSale

W konfiguracji Webservice na zakładce Kontrahenci w polu Eksportuj tylko z grupy można wskazać grupę z jakiej xSale zaimportuje kontrahentów.

  • Zakładanie kontrahentów w ERP

Na zakładce Kontrahenci w polu Eksportuj kontrahentów tylko z grup można podać grupę do jakiej zostanie dodany kontrahent przy wczytywaniu zamówienia do ERP.

Uwaga
Ograniczenie działa tylko dla grupy głównej, nie można podać podgrupy np. ODBIORCY/ESKLEP.