Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Zamówienie na statusie „Przetwarzane”

Zamówienie na statusie „Przetwarzane”

Jeżeli zamówienia są na statusie Przetwarzane i nie wczytują się do systemu ERP, to w pierwszej kolejności należy zweryfikować czy operator xSale ma wolną licencję do wczytania zamówienia.

Pomocne jest także sprawdzenie logu zamówienia w xSale. Jeżeli nie jest widoczny można w łatwy sposób go dodać, instrukcja znajduje się tutaj.

Jeżeli problem powoduje brak licencji, to w logu zamówienia może wyświetlać się komunikat:

„Aplikacja pracuje w trybie do odczytu. Zapis niemożliwy.”