Współpraca z systemami ERP i WMS

  1. Home
  2. Docs
  3. Współpraca z systemami ERP i WMS
  4. Popularne pytania i problemy
  5. Zmiana adresu IP w konfiguracji Webservice i xSale

Zmiana adresu IP w konfiguracji Webservice i xSale

W konfiguracji WebService przechodzimy do zakładki „WebService”.
Wprowadzamy nowy adres IP.

Następnie zapisujemy zmiany przyciskiem „Zapisz” w lewym górnym rogu.
Restartujemy WebService. W zakładce harmonogram dajemy „Zatrzymaj”, „Odśwież status SOAP” i „Uruchom”.

 

Proszę upewnić się, że port 8443 jest odblokowany w zaporze Windows i przekierowany na routerze. Link do pomocy

Nowe IP trzeba zmienić też w xSale w Konfiguracja -> Ogólne -> Integracje. Edytujemy integrację z Optimą lub XL. Następnie na dole strony dajemy „Zapisz i przejdź do instalatora. Zmianę dokonujemy w pierwszym kroku w polu „Adres webserwisu” Następnie autoryzujemy zmiany i przechodzimy przez cały instalator. Na końcu zapisujemy.