xSale

 1. Home
 2. Docs
 3. xSale
 4. Popularne pytania i problemy
 5. Jak przekierować port na routerze do poprawnej synchronizacji z xSALE?

Jak przekierować port na routerze do poprawnej synchronizacji z xSALE?

Przekierowanie portu

Komunikacja pomiędzy xSALE a systemem ERP odbywa się poprzez tzw. usługę sieciową (ang. web service) – przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego  SOAP . Webservice może być również wykorzystany do wydruku dokumentów na drukarce w lokalizacji klienta.

Aby komunikacja ta była możliwa i bezpieczna połączenie pomiędzy xSALE a serwerem klienta jest uruchamiane i przepuszczane na jednym z mało aktywnych portów które musi być skonfigurowane i odpowiednio przekierowanie na dany serwer/komputer. Dodatkowo musimy posiadać zewnętrzny (publiczny) adres ID od naszego dostawcy internetu.

Futuriti Webservice Manager instalowany przez xSALE najczęściej jest uruchamiany na porcie 8443. Może być on jednak indywidualnie ustalany dla danego klienta.

Aby ustawić przekierowanie należy wykonać poniższe kroki:

 1. Upewnić się u swojego dostawcy czy posiadamy adres IP zewnętrzny
  1. Jak sprawdzić jaki mamy obecnie adres IP zewnętrzny ( link pomocy)
 2. Sprawdzić jakie lokalne IP ma serwer (komputer) gdzie jest zainstalowany webservice
  1. Start Windows /-> wpisujemy „cmd” /-> wpisujemy ipconfig  (link pomocy )
 3. Sprawdzić na jakim porcie uruchomiony jest webservice jaki port mamy udostępnić (domyślnie 8443) (link pomocy )
 4. Odblokowanie portu na serwerze na zaporze windows (domyślnie 8443) na serwerze.
  1. Start Windows /-> wpisujemy „zapora windows” /-> Ustawienia zaawansowane / -> Reguły przychodzące /-> Nowa reguła
   1. Port
   2. TCP / Określone porty lokalne: 8443 (lub zgodny z punktu 3
   3. Zezwalaj na połączenie
   4. Zaznaczone: Domena, Prywatny, Publiczny
   5. Nazwa: xSALE-8443
  2. Otwieramy tą regułę ponownie z listy i na zakładce /-> Zakres
   1. Zdalny adres IP /-> check: „ Te adresy IP” -> Dodaj  /> 193.239.184.2

 1. Przekierować port (8443) na routerze na wskazany serwer
  1. Każdy klient może posiadać inny router, na którym są różne interfejsy.
  2. Wyszukujemy sekcji przekierowanie portów (port forwarding)
  3. Port wewnętrzny i zewnętrzny: 8443 ( lub ustalony w pkt. 3)
  4. IP wewnętrzne:  IP routera –  ustalone w pkt 2
  5. Protokół: TCP
  6. Status Aktywny
 2. Jak sprawdzić:
  1. Otwieramy w przeglądarce adres skopiowany ze swojego webservice (link pomocy )
   1. Uwaga: link wewnątrz sieci firmowej może się nie otwierać, może być konieczne sprawdzenie poza siecią firmową.
   2. Jeśli nie otworzy się żadna strona – konfiguracja jest niepoprawna
   3. Jeśli uruchomi się strona webservice – konfiguracja jest poprawna

Znane problemy

 1. Adres IP zewnętrzny otrzymany od dostawcy internetu, jest inny niż mamy obecnie
  1. Zrestartować router (modem) od dostawcy  (sprawdzić ponownie).
  2. Zweryfikować punkt 1 (potwierdzić u dostawcy inernetu (infolinia T-Mobile itp.), jaki otrzymaliśmy adres IP zewnętrzny).
  3. Niektórzy dostawcy mobilni (np. T-Mobile) wymagają zmiany konfiguracji modemu ( zmiana APN „internet” -> ”data” (upewnić się jaka powinna być nazwa APN u swojego dostawcy))
   •  Trzeba napisać do wsojego dostawy internetu prośbę o udostępnienie IP zewnętrznego (jakie otrzymaliśmy IP zewnętrzne i porównać z pkt. 1) .
   •  Zmienić konfigurację APN „internet” -> ”data” (upewnić się jaka powinna być nazwa APN ). Można to zrobić samemu albo poprosić ich o pomoc.
 2. W firmie jest więcej niż jeden router po drodze do serwera:
  1. przekierowanie należy ustawić kolejno na wszystkich routerach