1. Home
 2. Docs
 3. xSale – automatyzacja zamówień
 4. Zamówienia
 5. Lista zamówień

Lista zamówień

Listę znajdziemy w zakładce Dokumenty -> Zamówienia. Zawiera wszystkie zamówienia klientów z synchronizowanych kanałów sprzedaży. Listę można odpowiednio sortować oraz filtrować po nagłówkach tabeli.

 1. Klikając przycisk Dodaj można utworzyć zamówienie bezpośrednio w xSale.
 2. Możliwe jest zastosowanie kilku opcji pomagających w obsłudze filtrów:
  Zwiń filtry. Ukrywa pola filtrów. 
  Wyczyść filtry. Usuwa wybrane wartości z filtrów.
  Widoki. Pozwala zapisać najczęściej używany zestaw filtrów. W tym celu klikamy „Zapisz bieżący widok” i podajemy jego nazwę. Po prawej stronie pojawi się przycisk szybkiego przejścia do naszego zestawu filtrów. Możemy również usunąć bieżący widok. W ten sposób możemy szybko znaleźć np. Zamówienia o określonym statusie, formie, płatności, dostawy itp. 
 3. Domyślnie mamy przygotowane pięć filtrów szybkiego wyboru: Wszystkie, Nowe, W toku, Do obsługi ręcznej, Zrealizowane. 
 4. Wyszukanie zamówień jest możliwe za pomocą poniższych filtrów:

  Id zamówienia – Id zamówienia w xSale.
  Nr obcy – Nr zamówienia w sklepie lub marketplace.
  Status – Status zamówienia w xSale. [Link]
  Źródło zamówienia – Nazwa integracji dodanej do xSale
  Data złożenia – Data dodania zamówienia do xSale. Można określić zakres, rrrr-mm-dd.
  Kwota brutto zamówienia – Łączna kwota brutto zamówienia. Można określić zakres od – do 
  Kwota netto zamówienia – Łączna kwota netto zamówienia. Można określić zakres od – do
  Waluta – Waluta zamówienia. Można zaznaczyć kilka. 
  Forma płatności – Wynika z mapowań płatności. [Link]
  Status płatności – Nadpłata/niedopłata, Opłacone, Nieopłacone. 
  Sposób dostawy – Wynika z mapowań dostawy. [Link]
  Status dostawy – Status wygenerowanego listu przewozowego. 
  Nr listu – Numer listu przewozowego.
  Z uwagami – Uwagi klientów w zamówieniu Tak/Nie.
  Imię/Nazwisko/Firma – Nazwa w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika). 
  Login Marketplace – Nick Allegro.
  E-mail – Email podany w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
  Nr telefonu – Nr telefonu podany w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
  Kraj – Pole tekstowe (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
  Miasto – Pole tekstowe (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
  Kod pocztowy – Pole tekstowe. Wymagany format 00-000 (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
  Nazwa towaru – Nazwa towaru występująca w zamówieniu. 
  Kod towaru – Kod towaru występujący w zamówieniu. 
  Kod EAN towaru – Kod EAN towaru występujący w zamówieniu. 
  Kod oferty – Kod oferty występujący w zamówieniu. 
  Nazwa oferty – Nazwa oferty występująca w zamówieniu.

 5. Operacje seryjne. Umożliwiają przeprowadzenie zmian na wielu zamówieniach. [Link]
 6. Szczegóły. Pokazuje więcej szczegółów dla wszystkich zamówień na stronie. Możliwe jest też rozwijanie i zwijanie szczegółów dla pojedynczego zamówienia, za pomocą strzałki przed zamówieniem
 7. Wybór wyświetlanych kolumn. Możliwe jest ukrycie niepotrzebnych kolumn oraz zmiana ich kolejności. Domyślne ustawienia możemy przywrócić poprzez przycisk „Reset”.
 8. Ilość pozycji na stronie. Moduł jest wyświetlany nad i pod listą zamówień. Na jednej stronie możemy wyświetlać 10, 20, 50 lub 100 pozycji. Wskaźnik pokazuje ilość wszystkich zamówień i ilość stron. Możliwe jest przejście bezpośrednio do wybranej strony za pomocą opcji „Idź do”. 
 9. Kolumny. Szczegóły zamówień są prezentowane domyślnie w siedmiu kolumnach. Niepotrzebne kolumny można ukryć (patrz punkt 7). Możliwe jest sortowanie danych dla każdej kolumny od najmniejszej lub najwyższej wartości. 
  • Id, Nr obcy
  • Data zakupu, Źródło
  • Status
  • Wartość netto, brutto
  • Nabywca, Login Marketplace
  • Dostawa, Status dostawy
  • Płatność, Status płatności:
     – Nadpłata/niedopłata – pomarańczowa kropka.
     – Opłacone – Zielona kropka.
     – Nieopłacone – Czerwona kropka.