1. Home
  2. Docs
  3. xSale – automatyzacja zamówień
  4. Zamówienia
  5. Status zamówienia

Status zamówienia

Statusy na zamówieniach w xSale zmieniają się zgodnie z realizacją zamówienia w ERP.

xSale odpytuje co pewien czas o status zamówienia w ERP i reaguje na zdarzenia w ERP. 

Statusy na zamówieniach po stronie xSale zmieniają się w zależności od realizacji zamówienia po stronie systemu ERP z jakim jest powiązany xSale. Sposób zmian statusów opisano oddzielnie dla każdego ERP:

Na starszych zamówieniach ze względów wydajnościowych odpytywanie o status zamówienia jest wykonywane wolniej. Z tego względu na takich zamówieniach aktualizacja statusu może trwać dłużej.